Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Dworze w powiecie Lida

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1838-1849
- brak danych - 1838 - 1849
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes 2
W zaborze rosyjskim pierwotnie powstała odrębna rejestracja państwowa. Stało się to na mocy napoleońskiego kodeksu cywilnego w Księstwie Warszawskim (1808), ale po jego wcieleniu do Królestwa Polskiego (1815) utrzymywano przepisy dotyczące takiej rejestracji. Na ich mocy każdą księgę sporządzano w dwóch egzemplarzach. W praktyce, jeszcze za Księstwa zamiast świeckich urzędów rejestrację prowadzili katoliccy proboszczowie. W 1825 r. osobną rejestrację ostatecznie zarzucono, a proboszczowie stali się zarazem urzędnikami stanu cywilnego. Na ziemiach podlegających bezpośrednio Cesarstwu istniała wyłącznie rejestracja wyznaniowa. Wszędzie natomiast od 1825 r. wprowadzono obowiązek sporządzania duplikatu, który trafiał do archiwum hipotecznego sądu powiatowego. Rozwody (cywilne) rejestrowali prezydenci miast lub burmistrzowie. (pl.wikipedia.org – z dnia 17.01.2008r.) Akta metrykalne urodzeń i zgonów 1838-1849; sygn. 1-2 mikrofilmy: C.5615-C.5616

Amount of archival material

2

0

0

0.07

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -