Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tykocina

Archiwum Państwowe w Białymstoku
- brak danych - 1851-1917
- brak danych - 1851 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 15
Tykocin, miasto położone nad Narwią, w dawnej ziemi, bielskiej w województwie podlaskim, w drugiej połowie XIX w. administracyjnie podporządkowany był początkowo guberni augustowskiej, a od 1867r. guberni łomżyńskiej. Władzę administracyjną pozbawioną w tym czasie jakichkolwiek uprawnień samorządowych stanowił Magistrat. Urząd ten realizował wytyczne państwowe, posiadał nominowanego burmistrza. Od 1867r. obowiązywał w nim język rosyjski. W tym samym roku Tykocin był na drugim miejscu w guberni w zestawieniu miast o największej liczbie mieszkańców. Z biegiem czasu miasto jednak podupadło. W wyniku I wojny światowej Magistrat miasta Tykocina ewakuowany został w 1915r. do Riazania gdzie w 1917r. dokonano jego likwidacji. Kasa Ekonomiczna miasta Tykocina 1851, sygn. 1;
Magistrat miasta Tykocina 1872-1917, sygn. 2-15;
- brak danych -

Amount of archival material

15

15

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.