^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Meldunki sytuacyjne o stanie bezpieczeństwa [Wydzialu Społeczno-Politycznego do Ministerstwa Administracji Publicznej]

Archiwum Państwowe w Białymstoku
dokumentacja aktowa 497
- brak danych -
1947-1950

1947 - 1950
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - 123
A4 Tak
całkowicie C 6445
Ostatni meldunek za I.1950 r.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -