^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dane personalne pracowników Starostwa Powiatowego, burmistrzów i vice-burmistrzów, wójtów, sekretarzy gminnych i sołtysów w pow. Wysokie Mazowieckie]

Archiwum Państwowe w Białymstoku
dokumentacja aktowa 616
- brak danych -
1948-1948

1948 - 1948
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - 42
A4 Tak
całkowicie C 6564
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -