Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Konserwatora Zabytków Sztuki i Historii Prowincji Prus Wschodnich

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1650-1944
Provinzialkonservator der Denkmäler der Kunst und der Geschichte der Provinz Ostpreussen 1650 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - kultura, ochrona zabytków niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Początki zorganizowanej ochrony zabytków w Prusach przypadają na połowę XIXw. W 1843r. powstał urząd generalnego konserwatora. Na to stanowisko król Fryderyk Wilhelm IV powołał profesjonalnego konserwatora Ferdynanda von Quasta. W 1893r. dla Prus Wschodnich, jak i dla pozostałych prowincji monarchii pruskiej, zostali mianowani terenowi zastępcy konserwatora krajowego. Konserwator w prowincji był obierany na trzy lata. Pierwszym prowincjonalnym konserwatorem w Prusach Wschodnich został Adolf Bötticher, architekt z Królewca. Jego następcą w 1902r. wybrano inspektora i radcę budowlanego, Dethlefsena, który pełnił swoje obowiązki do 1936r. Główna dziłalność konserwatora skupiała się na inwentaryzacji zabytków. Pomocą w powiatach mieli służyć powołani od 1898r., tzw. mężowie zaufania. Urząd konserwatora był właściwie jednoosobowy. Dopiero w końcu lat 30-tych XXw. zostają zatrudnieni: asystent, technik, pomoc kancelaryjna. Wówczas też urząd otrzymał własną siedzibę w zamku królewieckim, gdzie umieszczono zgromadzoną liczną dokumentację i bibliotekę. Generalia:
opis zabytków w powiatach olsztyńskim, braniewskim, lidzbarskim, morąskim, nidzickim, szczycieńskim, ostródzkim, kętrzyńskim, Preussisch Eylau, Heiligenbeil, Wehlau, Fischhausen, Friedland, Mememl, Gerdauen, Königsberg 1854-1869, sygn. 1-18
Specialia:
zabytki: powiatu olsztyńskiego 1904-1939 sygn.19-39; powiatu piskiego 1867-1939 sygn. 40-47; powiatu giżyckiego 1909-1941 sygn.48-58; powiatu ełckiego 1904-1937 sygn.59-74, powiatu nidzickiego 1892-1937 sygn.75-95, 3810; powiatu szczycieńskiego 1908-1944 sygn.96-116; powiatu ostródzkiego 1895-1941 sygn.117-150; powiatu reszelskiego 1894-1940 sygn.151-169; powiatu mrągowskiego 1899-1939 sygn.170-175; powiatu bartoszyckiego 1817-1942 sygn. 176-209; powiatu braniewskiego 1893-1943 sygn. 210-239; powiatu Fischhausen 1887-1942 sygn. 240-272; powiatu Gerdauen 1899-1941 sygn. 273-282; powiatu Heiligenbeil 1897-1942 sygn.283-306; powiatu lidzbarskiego 1893-1941 sygn. 307-338; powiatu królewieckiego 1891-1943 sygn.339-364; powiatu Labiau 1899-1941 sygn.365-373; powiatu morąskiego 1892-1941 sygn. 374-401; powiatu Preussisch Eylau 1892-1941 sygn.402-420; powiatu Preussisch Holland 1892-1942 sygn.421-450; powiatu kętrzyńskiego 1901-1940 sygn.451-460; powiatu Wehlau 1899-1942 sygn.461-487; powiatu Angerapp 1907-1941 sygn.488-497; powiatu węgorzewskiego 1893-1943 sygn.498-509; powiatu Ebenrode 1905-1938 sygn. 510-516; powiatu Elchniederung (Niederung) 1894-1941 sygn. 517-523; powiatu gołdapskiego 1896-1942 sygn.524-532; powiatu Heydekrug 1908-1933 sygn.533-538; powiatu Gumbinnen 1901-1939 sygn.539-541; powiatu Insterburg 1903-1942 sygn.542-566; powiatu Memel 1903-1939 sygn.567-579; powiatu olecko 1905-1939 sygn. 580-584; powiatu Schlossberg 1902-1938 sygn. 585-590; powiatu Tilsit 1902-1939 sygn.591-614;
wypisy z akt, kwerendy dotyczące poszczególnych obiektów zabytkowych, inwentaryzacje zabytków, katalog zdjęć 1867-1934 sygn.615-685, 3809
dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych na obszarze Rejencji Królewieckiej, Rejencji Gąbińskiej, Rejencji Olsztyńskiej sygn. 686-3612
kartografia 1650- 1939 sygn.3613-3695; grafika 1768-1941 sygn.3696-3760; heraldyka b.d. sygn.3761-3781, prace zaliczeniowe 1839,1843 sygn.3782-3783; varia (dokumentacja nierozpoznana) sygn.3784-3808
Nr mikr.: M 9244-M 11584, wykazano brak 9 j.a. podczas skontrum (1996, 2018)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/367/0/-/1906 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 52, Blatt 3; Schnitt a-b; Schnitt c-d; Schnitt e-f; Schnitt durch die Türbekleidung; durch die Schlagleiste c-d; Schnitt durch die Schlagleiste g-h; Schnitt durch die Schlagleiste i-k; Geländerpfosten; Geländer Erdgeschoss; Schnitt a-b durch den Handläufer; Türband im I. Stock; Türband im Erdgeschoss; Tür zur Wohnstube im I. Obergeschoss; Geländergrundriss 1909-1909 0
42/367/0/-/1907 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 68, Dachstuhl; dopiski/69, Apotheke, Erdgeschossgrundriss 1916-1916 0
42/367/0/-/1908 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 68, Strassenansicht mit Umbau 1935-1935 0
42/367/0/-/1909 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 68, Giebelansicht 1935-1935 0
42/367/0/-/1910 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 68, Giebelansicht /z poprawkami/ 1935-1935 0
42/367/0/-/1911 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 68; Giebelansicht; anderer Giebelvorschlag; Schnitt durch den Giebelbogen; Seitenansicht; Erdgeschossgrundriss bez daty 0
42/367/0/-/1912 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 69, Apotheke; Treppe; Geländer; Schnitt durch die Laufstange 1916-1916 0
42/367/0/-/1913 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 69, Apotheke; Obergeschoss; Dachstuhl; Schnitt durch das Dachgesims 1916-1916 0
42/367/0/-/1914 Kreis Tilsit-Stadt, Deutsche Strasse 69, Apotheke; Front-; Seitenansicht; Grundriss 1916-1916 0
42/367/0/-/1915 Kreis Tilsit-Stadt, Mittelstrasse 36; Ansicht; Schnitt in a und b bez daty 0
42/367/0/-/1916 Kreis Tilsit-Stadt, Mittelstrasse 36, vor 1828 erbaut, Grundriss bez daty 0
42/367/0/-/1917 Kreis Tilsit-Stadt, Mittelstrasse 41; Ansicht; in der Mauerfläche sitzendes Fenster; Schnitte in a und b 1916-1916 0
42/367/0/-/1918 Kreis Tilsit-Stadt, Schützenhaus, Vorderansicht 1916-1916 0
42/367/0/-/1919 Laptau, Kirche; Längsschnitt und; Querschnitt des Chors; Längsschnitt und; Querschnitt des Schiffs; Grundriss 1932-1934 0
42/367/0/-/1920 Lochstädt, Grundriss der Burg nach Steinbrecht 1896-1896 0
1 2 3 4 ... 126 127 128 129 130 ... 251 252 253 254

Amount of archival material

3810

3810

0

4.78

4.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.