Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow.węgorzewski

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1667] 1715-1929
- brak danych - 1667 - 1667
1715 - 1929
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ród Lehndorff uważany jest za starą osiadłą szlachtę pruską, o której wspominają dokumenty z 1236r. jako o rodzie Maul żyjącym na Pomorzu, na lewym brzegu Wisły. Od głównego majątku Mgowo- Legendorff ród przyjął nazwisko, które uległo później zmianom na Lehendorf i Lehndorff. Sztynort był w posiadaniu rodziny Lehndorff od XVw. Dobra sztynorckie otrzymał prawdopodobnie Fabian Lehndorff (1469-1545). Jego następcy, m.in. Meinhard (1590-1639) posiadali liczne majątki w byłym powiecie węgorzewskim, jak również w powiatach Pruska Iławka , Królewiec, Fischhausen. Majątki położone na północy utworzyły drugi klucz dóbr, gdzie w XIXw. utworzyła się boczna linia rodziny Lehndorff , z siedzibą rodzinną w Preyl. Najbardziej może znany przdstawiciel rodu Ahasverus Gerhard Lehndorff (1637-1688), człowiek wszechstronnie wykształcony, który służył królowi Janowi Kazimierzowi, elektorowi brandenburskiemu, księciu Orańskiemu w Holandii, w 1683r. otrzymał godność hrabiego z rąk cesarza niemieckiego, Leopolda. W 1689r. Maria Eleonora z domu Dönhoff, jego trzecia żona, rozpoczęła budowę barokowego pałacu na fundamentach dotychczasowej sztynorckiej siedziby rodu.Wokół pałacu rozciągał się osiemnastohektarowy park. W wieku XIX majątek sztynorcki podupada. Karol Lehdorff (1826-1883), przebywający najczęściej z dala od domu, nie wykazywał zainteresowania majątkiem. Faktycznie dobrami zarządzała jego żona, Anna z domu Hahn. Ich syn, Karol Meinhard (1860-1936) doprowadził swoją rozrzutnością majątek do ruiny. Od 1869r. majątek znajdował się pod przymusowym zarządem, a hrabia otrzymał roczną pensję i możliwość mieszkania w pałacu. Po jego bezpotomnej śmierci Sztynort otrzymał Heinrich Lehndorff (1909-1944), przedstawiciel bocznej linii Lehndorff-Preyl. Był to ostatni właściciel Sztynortu. Po nieudanym zamachu na Hitlera 20.07.1944r., w którym brał udział, został stracony, a majątek zarekwirowano. Pomoce archiwalne, 1800; 1862-1892 sygn.1-2
Akta dot.tytułów prawnych: kontrakty kupna, dzierżawa majątków, operacje finansowe, sekwestr majatków i ich oddłużenie, 1715-1917 sygn. 3-43
Akta administracyjno-gospodarcze: Sztynort i przynależne folwarki- dzierżawa prawa łowienia ryb, dzierżawy majątków, kontrakty budowlane, rachunki, rejestry gospodarcze dot. zbiorów, gospodarcze raporty tygodniowe, 1721-1929 sygn. 44-194; 655-656
Landkeim-zarząd majątkami, dzierżawy, kosztorysy budowlane, roczne rachunki, 1771-1839 sygn. 195-219
administracja lasów, 1788-1914 sygn.220-229
majątek Rydzówka - rejestry gospodarcze, rachunki, 1792-1894 sygn. 230-263
hodowla koni, 1814-1917 sygn. 264-273
sprawy personalne, korespondencja, budowa pieca komorowego w cegielni w Małym Sztynorcie, 1733-1910 sygn. 274-281; 657.
Akta osobiste i rodzinne: korespondencja krewnych i przyjaciół (m.in. Schlippenbach, Hahn, Dönhoff, Eulenburg), zatrudnionych w majatku urzędników, domowych nauczycieli, guwernerów; notatki z podróży, genealogia rodziny, ogłoszenia z okazji, narodzin, zaręczyn, ślubów, zgonów; akta dot. służby wojskowej członków rodziny, [1667] 1793-1911 sygn. 282-533.
Akta dot. działalności publicznej i patrymonialnej: patronat nad kościołami, szkołami, sądownictwo patrymonialne, sprawy sporne, 1723-1912 sygn. 534-574
Zbiory: akta dot. działalności filantropijnej, m.in. Anny Lehndorff, 1851-1897 sygn. 575-624
druki i rękopisy dot. landtagu; notatki i korespondencja dot. zagadnień religijnych; notatki i odpisy dot. historii rodziny, historii Prus, kurs botaniki, 1797- 1920 sygn. 625-654
Nr mikr.:130651-131285; wykazano brak 1j.a. podczas skontrum
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/382/0/1/1 /Szczątkowe pomoce archiwalne/ 1800, 1862, 1892 0
42/382/0/1/2 /Betrifft eine Sendung von Verzeichnisse u. Akten für die Fideikommissakten von Steinort/ 13. IV. 1887 0
42/382/0/2/3 /1. Arend Contract von Labab mit Inventarium 2. Arend Contract von Taberlack mit Inventarium 3. Arend Contract von Pristanien mit Jan Władysław von Kochanowski/ 1715-1718 0
42/382/0/2/4 /Kauf-, Pacht- u. Arbeitsverträge auf den gräfl. Lehndorff- Steinortschen Gütern/ 1744-1893 0
42/382/0/2/5 /18 Fragmente u. Copien von Erbauseinandersetzungen/ 1783-1894 0
42/382/0/2/6 Kammergerichtsurteil in Sachen des Rgr. Lehndorff, Kläger, wider die Gfin Charlotte Dönhoff, Beklagte 1799 0
42/382/0/2/7 /Akt betr. Lehndorffs Massnahme die Bemühungen des Barons von der Goltz zu verteiteln, seine neu gekauften Güter in der Neumark vom Vorkaufsrecht zu befreien/ 1810 0
42/382/0/2/8 /Verhandlungs- Protokolle des Dohna- Carwindschen Patrimonial- Gerichts betr. Wechselschulden der verwittw. Landhofmeister Amalie Gfin lehndorf aus dem J. 1805/ 1826-1832 0
42/382/0/2/9 /Berechnung der Nachlassanteile vom Vermögen der verst. Landhofmeisterwitwe Gfin Amalie Lehndorf geb. Dönhoff/ 1831-1832 0
42/382/0/2/10 /Akta betr. den Ankauf der Radeschen u. Buddernschen Wiesen mit Classifications- Registern u. dem Ertrag der Wisranker Wiesen/ /1830-1836/ 0
42/382/0/2/11 /Quittungen über ein- u. ausgezahlte Zinsen und Pachtgelder, Notitzen über das Fideikommissvermögen, das Allod u. die Schulden der Gfin Anna v. Lehndorf u. ihrer Kinder/ 1823-1894 0
42/382/0/2/12 /Entwurf zum Pachtvertrag auf das Vorwerk Königsfelde mit Brau- u. Bernnerei u. Verlagsrecht über 9 Krüge u. auf die Vorwerke Friedrichsberg u. Kohlau auf 24 Jahre/ 1841 0
42/382/0/2/13 /Überschlag über das Lehndorffsche Vermögen Konzept/ /1876/ 0
42/382/0/2/14 /Dr. Stiegers Ermittelung des Werts von Rehsau/ 28. XII. 1892 0
42/382/0/2/15 /Abschrift aus dem Grundbuch von Steinort, Kr. Angerburg, Band 1 Bl. 1, Grundsteuerbuch Art. No. 1, 48 u. Antheil an Art. No. 56 u. No. 55, Gebäudesteuerrolle No. 73, von Haarszen No. 1-4/ /1895/ 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

657

657

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.