Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow.węgorzewski

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1667] 1715-1929
- brak danych - 1667 - 1667
1715 - 1929
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ród Lehndorff uważany jest za starą osiadłą szlachtę pruską, o której wspominają dokumenty z 1236r. jako o rodzie Maul żyjącym na Pomorzu, na lewym brzegu Wisły. Od głównego majątku Mgowo- Legendorff ród przyjął nazwisko, które uległo później zmianom na Lehendorf i Lehndorff. Sztynort był w posiadaniu rodziny Lehndorff od XVw. Dobra sztynorckie otrzymał prawdopodobnie Fabian Lehndorff (1469-1545). Jego następcy, m.in. Meinhard (1590-1639) posiadali liczne majątki w byłym powiecie węgorzewskim, jak również w powiatach Pruska Iławka , Królewiec, Fischhausen. Majątki położone na północy utworzyły drugi klucz dóbr, gdzie w XIXw. utworzyła się boczna linia rodziny Lehndorff , z siedzibą rodzinną w Preyl. Najbardziej może znany przdstawiciel rodu Ahasverus Gerhard Lehndorff (1637-1688), człowiek wszechstronnie wykształcony, który służył królowi Janowi Kazimierzowi, elektorowi brandenburskiemu, księciu Orańskiemu w Holandii, w 1683r. otrzymał godność hrabiego z rąk cesarza niemieckiego, Leopolda. W 1689r. Maria Eleonora z domu Dönhoff, jego trzecia żona, rozpoczęła budowę barokowego pałacu na fundamentach dotychczasowej sztynorckiej siedziby rodu.Wokół pałacu rozciągał się osiemnastohektarowy park. W wieku XIX majątek sztynorcki podupada. Karol Lehdorff (1826-1883), przebywający najczęściej z dala od domu, nie wykazywał zainteresowania majątkiem. Faktycznie dobrami zarządzała jego żona, Anna z domu Hahn. Ich syn, Karol Meinhard (1860-1936) doprowadził swoją rozrzutnością majątek do ruiny. Od 1869r. majątek znajdował się pod przymusowym zarządem, a hrabia otrzymał roczną pensję i możliwość mieszkania w pałacu. Po jego bezpotomnej śmierci Sztynort otrzymał Heinrich Lehndorff (1909-1944), przedstawiciel bocznej linii Lehndorff-Preyl. Był to ostatni właściciel Sztynortu. Po nieudanym zamachu na Hitlera 20.07.1944r., w którym brał udział, został stracony, a majątek zarekwirowano. Pomoce archiwalne, 1800; 1862-1892 sygn.1-2
Akta dot.tytułów prawnych: kontrakty kupna, dzierżawa majątków, operacje finansowe, sekwestr majatków i ich oddłużenie, 1715-1917 sygn. 3-43
Akta administracyjno-gospodarcze: Sztynort i przynależne folwarki- dzierżawa prawa łowienia ryb, dzierżawy majątków, kontrakty budowlane, rachunki, rejestry gospodarcze dot. zbiorów, gospodarcze raporty tygodniowe, 1721-1929 sygn. 44-194; 655-656
Landkeim-zarząd majątkami, dzierżawy, kosztorysy budowlane, roczne rachunki, 1771-1839 sygn. 195-219
administracja lasów, 1788-1914 sygn.220-229
majątek Rydzówka - rejestry gospodarcze, rachunki, 1792-1894 sygn. 230-263
hodowla koni, 1814-1917 sygn. 264-273
sprawy personalne, korespondencja, budowa pieca komorowego w cegielni w Małym Sztynorcie, 1733-1910 sygn. 274-281; 657.
Akta osobiste i rodzinne: korespondencja krewnych i przyjaciół (m.in. Schlippenbach, Hahn, Dönhoff, Eulenburg), zatrudnionych w majatku urzędników, domowych nauczycieli, guwernerów; notatki z podróży, genealogia rodziny, ogłoszenia z okazji, narodzin, zaręczyn, ślubów, zgonów; akta dot. służby wojskowej członków rodziny, [1667] 1793-1911 sygn. 282-533.
Akta dot. działalności publicznej i patrymonialnej: patronat nad kościołami, szkołami, sądownictwo patrymonialne, sprawy sporne, 1723-1912 sygn. 534-574
Zbiory: akta dot. działalności filantropijnej, m.in. Anny Lehndorff, 1851-1897 sygn. 575-624
druki i rękopisy dot. landtagu; notatki i korespondencja dot. zagadnień religijnych; notatki i odpisy dot. historii rodziny, historii Prus, kurs botaniki, 1797- 1920 sygn. 625-654
Nr mikr.:130651-131285; wykazano brak 1j.a. podczas skontrum
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta administracyjno-gospodarcze
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/382/0/3/44 /Akten betreffend die Fischerei- Pacht in den Steinort- Labab-, Taberlack-, Stobben-, Kittlitz- u. Pristanienschen Seen/ 1721-1793 110
42/382/0/3/45 /Diverse Contracte, Abrechnungen u. Lohnzettel/ 1727-1778 97
42/382/0/3/46 /Restbeläge, Extracte, u. Nachwise aus den Steinortschen Geld Rechnungen/ 1727-1796 91
42/382/0/3/47 /Lehndorffsche Contracte auf Steinorter Gütern/ 1735-1740, 1786-1789 18
42/382/0/3/48 /Schmiede-, Schlosser- u. a. Rechnungen für die Witwe Louisa Maria Gfin Lehndorff geb. v. Wallenrodt/ 1736-1775 23
42/382/0/3/49 /Bauverträge u. Kostenanschläge mit Bau-, Maurer i. Zimmermeistern zu Arbeiten in Steinorter Gütern/ 1737-1794 76
42/382/0/3/50 /Abrechnungen des Gfen Lehndorff mit Eugen Dönhoff, dem Verwalter Kurella, Gutspächter Werner in Stawisken u. a., bei Pachtübergaben von Stawken, Kl. Steinort, Taberlack, Stobben u. Pristanien u. das Inventarium v. Kittlitz/ 1737-1794, 1820, 1832-1836, 1844-1856, 1873-1891, 1912 57
42/382/0/3/51 /Akten die Verpachtung von Surwillen betr./ 1735-1744, 1862-1870, 1882 65
42/382/0/3/52 /Bewerbungen um die Pacht der Güter Pristannien, Rosengarten, Serwillen, Stawisken, Stawken, Stobben u. Klein Steinort/ 1743-1744, 1830-1856, 1877-1884, 1891-1892, 1911 118
42/382/0/3/53 Nr. 7 Lababsche Einnahme- u. Ausgabe Büchlein von der Milchspeise 1757 0
42/382/0/3/54 /Geschäftsbriefe an den Kammerherrn Oberlandhofmeister Ahasver Heinrich Gf. Lehndorff/ 1780-1797 32
42/382/0/3/55 /Beläge zu den Ausgaben der Guts- Administration von Steinort/ 1782-1880 85
42/382/0/3/56 Rechnung über die Einnahme u. Ausgabe von Gf. Lehndorfs Revenüs 1787-1789 23
42/382/0/3/57 Geld- Einnahme- Manual Bier u. Brandtwein Beylage I 1788-1789 36
42/382/0/3/58 Keller Register 1788-1789 17
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

657

657

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.