Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow.węgorzewski

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1667] 1715-1929
- brak danych - 1667 - 1667
1715 - 1929
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ród Lehndorff uważany jest za starą osiadłą szlachtę pruską, o której wspominają dokumenty z 1236r. jako o rodzie Maul żyjącym na Pomorzu, na lewym brzegu Wisły. Od głównego majątku Mgowo- Legendorff ród przyjął nazwisko, które uległo później zmianom na Lehendorf i Lehndorff. Sztynort był w posiadaniu rodziny Lehndorff od XVw. Dobra sztynorckie otrzymał prawdopodobnie Fabian Lehndorff (1469-1545). Jego następcy, m.in. Meinhard (1590-1639) posiadali liczne majątki w byłym powiecie węgorzewskim, jak również w powiatach Pruska Iławka , Królewiec, Fischhausen. Majątki położone na północy utworzyły drugi klucz dóbr, gdzie w XIXw. utworzyła się boczna linia rodziny Lehndorff , z siedzibą rodzinną w Preyl. Najbardziej może znany przdstawiciel rodu Ahasverus Gerhard Lehndorff (1637-1688), człowiek wszechstronnie wykształcony, który służył królowi Janowi Kazimierzowi, elektorowi brandenburskiemu, księciu Orańskiemu w Holandii, w 1683r. otrzymał godność hrabiego z rąk cesarza niemieckiego, Leopolda. W 1689r. Maria Eleonora z domu Dönhoff, jego trzecia żona, rozpoczęła budowę barokowego pałacu na fundamentach dotychczasowej sztynorckiej siedziby rodu.Wokół pałacu rozciągał się osiemnastohektarowy park. W wieku XIX majątek sztynorcki podupada. Karol Lehdorff (1826-1883), przebywający najczęściej z dala od domu, nie wykazywał zainteresowania majątkiem. Faktycznie dobrami zarządzała jego żona, Anna z domu Hahn. Ich syn, Karol Meinhard (1860-1936) doprowadził swoją rozrzutnością majątek do ruiny. Od 1869r. majątek znajdował się pod przymusowym zarządem, a hrabia otrzymał roczną pensję i możliwość mieszkania w pałacu. Po jego bezpotomnej śmierci Sztynort otrzymał Heinrich Lehndorff (1909-1944), przedstawiciel bocznej linii Lehndorff-Preyl. Był to ostatni właściciel Sztynortu. Po nieudanym zamachu na Hitlera 20.07.1944r., w którym brał udział, został stracony, a majątek zarekwirowano. Pomoce archiwalne, 1800; 1862-1892 sygn.1-2
Akta dot.tytułów prawnych: kontrakty kupna, dzierżawa majątków, operacje finansowe, sekwestr majatków i ich oddłużenie, 1715-1917 sygn. 3-43
Akta administracyjno-gospodarcze: Sztynort i przynależne folwarki- dzierżawa prawa łowienia ryb, dzierżawy majątków, kontrakty budowlane, rachunki, rejestry gospodarcze dot. zbiorów, gospodarcze raporty tygodniowe, 1721-1929 sygn. 44-194; 655-656
Landkeim-zarząd majątkami, dzierżawy, kosztorysy budowlane, roczne rachunki, 1771-1839 sygn. 195-219
administracja lasów, 1788-1914 sygn.220-229
majątek Rydzówka - rejestry gospodarcze, rachunki, 1792-1894 sygn. 230-263
hodowla koni, 1814-1917 sygn. 264-273
sprawy personalne, korespondencja, budowa pieca komorowego w cegielni w Małym Sztynorcie, 1733-1910 sygn. 274-281; 657.
Akta osobiste i rodzinne: korespondencja krewnych i przyjaciół (m.in. Schlippenbach, Hahn, Dönhoff, Eulenburg), zatrudnionych w majatku urzędników, domowych nauczycieli, guwernerów; notatki z podróży, genealogia rodziny, ogłoszenia z okazji, narodzin, zaręczyn, ślubów, zgonów; akta dot. służby wojskowej członków rodziny, [1667] 1793-1911 sygn. 282-533.
Akta dot. działalności publicznej i patrymonialnej: patronat nad kościołami, szkołami, sądownictwo patrymonialne, sprawy sporne, 1723-1912 sygn. 534-574
Zbiory: akta dot. działalności filantropijnej, m.in. Anny Lehndorff, 1851-1897 sygn. 575-624
druki i rękopisy dot. landtagu; notatki i korespondencja dot. zagadnień religijnych; notatki i odpisy dot. historii rodziny, historii Prus, kurs botaniki, 1797- 1920 sygn. 625-654
Nr mikr.:130651-131285; wykazano brak 1j.a. podczas skontrum
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta osobiste i rodzinne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/382/0/4/282 /Rede des Pfarrers Andreas Helwing am Grabe des Martin v. Wallenrodt in der Kirche zu Angerburg/ 2. III. 1667 52
42/382/0/4/283 /Blätter betr. die Grafen Heinrich u. Karl Meinhardt v. Lehndorff zur Zeit ihres Aufenthalts auf der Ritterakademie zu Brandenburg/ 1795-1796, 1878 9
42/382/0/4/284 /Niepodpisane i niedokończone listy, sądząc po piśmie, Karola Kr. L. Fr. Lehndorffa, oficera gwardii w Poczdamie, do rodziców, urywki konceptów i notatki do listów/ 1797-1799 103
42/382/0/4/285 /Karl Fr. Ludw. Christian Gf. Lehndorffs Reise- Notaten- Buch/ 1- 6. VIII. 1824 18
42/382/0/4/286 /Pro memorias des Gf. Karl Friedr. Lehndorff/ /1824-1844/ 0
42/382/0/4/287 /Projekt ramowy testamentu wdowy po Landhofmeister Henryku Ahaswerusie Amalii hr. Lehndorff z d. Schmettau/ 1825 8
42/382/0/4/288 /Leichenpass für die verstorbene Landhofmeisterin Gfin Amelie v. Lehndorff geb. Gfin Schmettau- Stohnsdorf von Königsberg nach Friedrichstein/ 1830 5
42/382/0/4/289 /Testaments- Concepte u. Erwägungen des Grf. Carl Friedrich Lehndorff/ /1830/ 14
42/382/0/4/290 /Schriftwechsel in Abschriften zwischen dem Gf. zu Dohna und dem Kommandeur d. 3 Rgts in Kgb Baron v. Esebeck über das Gerücht, v. E. hätte über den Gfen eine nachteilige Äusserung getan/ 31. I.- 7. II. 1830 20
42/382/0/4/291 /Der Lehndorffschen Ehezwist/ 1839-1840,1850, 1857 38
42/382/0/4/292 /Genealogisches. Korrespondenz der Gfin Anna v. Lehndorff, geb. Gfin Hahn, darüber/ 1827-1893 143
42/382/0/4/293 /Fragmenty drukowanej genealogii Lehndorffów- Steinsort od 1539-1854 z nekrologiem K. Fr. L. Lehndorffa i poprawkami hr. Lehndorff- Preyl i h-ny Anny L. z d. Hahn/ 1889 8
42/382/0/4/294 /Entwürfe der Anna Gfin Lehndorff geb. Hahn zu Briefen an den Kaiser, ihren Mann, die Kinder, ihre Brüder Friedrich, Franz u. Max, an die Herzogin, wegen Annies Heirat mit dem Gf. Bniński, 10 Briffe an Paula u. a. / 1865-1891 151
42/382/0/4/295 /Medizinisches. Gesundheitsrapporte, -atteste, -ratschläge. Rezepte u. Liquidationen für die Lehndorffs/ 1788-1918 276
42/382/0/4/296 /Kulinarisches. Speizeverzeichnisse, Kuchenzettel, Rezepte von Speisen u. Getränken, Wein- Rechnungen u. Kellerverzeichnisse/ 1797, 1824-1837, 1887, 1890, 1913 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

657

657

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.