Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow.węgorzewski

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1667] 1715-1929
- brak danych - 1667 - 1667
1715 - 1929
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ród Lehndorff uważany jest za starą osiadłą szlachtę pruską, o której wspominają dokumenty z 1236r. jako o rodzie Maul żyjącym na Pomorzu, na lewym brzegu Wisły. Od głównego majątku Mgowo- Legendorff ród przyjął nazwisko, które uległo później zmianom na Lehendorf i Lehndorff. Sztynort był w posiadaniu rodziny Lehndorff od XVw. Dobra sztynorckie otrzymał prawdopodobnie Fabian Lehndorff (1469-1545). Jego następcy, m.in. Meinhard (1590-1639) posiadali liczne majątki w byłym powiecie węgorzewskim, jak również w powiatach Pruska Iławka , Królewiec, Fischhausen. Majątki położone na północy utworzyły drugi klucz dóbr, gdzie w XIXw. utworzyła się boczna linia rodziny Lehndorff , z siedzibą rodzinną w Preyl. Najbardziej może znany przdstawiciel rodu Ahasverus Gerhard Lehndorff (1637-1688), człowiek wszechstronnie wykształcony, który służył królowi Janowi Kazimierzowi, elektorowi brandenburskiemu, księciu Orańskiemu w Holandii, w 1683r. otrzymał godność hrabiego z rąk cesarza niemieckiego, Leopolda. W 1689r. Maria Eleonora z domu Dönhoff, jego trzecia żona, rozpoczęła budowę barokowego pałacu na fundamentach dotychczasowej sztynorckiej siedziby rodu.Wokół pałacu rozciągał się osiemnastohektarowy park. W wieku XIX majątek sztynorcki podupada. Karol Lehdorff (1826-1883), przebywający najczęściej z dala od domu, nie wykazywał zainteresowania majątkiem. Faktycznie dobrami zarządzała jego żona, Anna z domu Hahn. Ich syn, Karol Meinhard (1860-1936) doprowadził swoją rozrzutnością majątek do ruiny. Od 1869r. majątek znajdował się pod przymusowym zarządem, a hrabia otrzymał roczną pensję i możliwość mieszkania w pałacu. Po jego bezpotomnej śmierci Sztynort otrzymał Heinrich Lehndorff (1909-1944), przedstawiciel bocznej linii Lehndorff-Preyl. Był to ostatni właściciel Sztynortu. Po nieudanym zamachu na Hitlera 20.07.1944r., w którym brał udział, został stracony, a majątek zarekwirowano. Pomoce archiwalne, 1800; 1862-1892 sygn.1-2
Akta dot.tytułów prawnych: kontrakty kupna, dzierżawa majątków, operacje finansowe, sekwestr majatków i ich oddłużenie, 1715-1917 sygn. 3-43
Akta administracyjno-gospodarcze: Sztynort i przynależne folwarki- dzierżawa prawa łowienia ryb, dzierżawy majątków, kontrakty budowlane, rachunki, rejestry gospodarcze dot. zbiorów, gospodarcze raporty tygodniowe, 1721-1929 sygn. 44-194; 655-656
Landkeim-zarząd majątkami, dzierżawy, kosztorysy budowlane, roczne rachunki, 1771-1839 sygn. 195-219
administracja lasów, 1788-1914 sygn.220-229
majątek Rydzówka - rejestry gospodarcze, rachunki, 1792-1894 sygn. 230-263
hodowla koni, 1814-1917 sygn. 264-273
sprawy personalne, korespondencja, budowa pieca komorowego w cegielni w Małym Sztynorcie, 1733-1910 sygn. 274-281; 657.
Akta osobiste i rodzinne: korespondencja krewnych i przyjaciół (m.in. Schlippenbach, Hahn, Dönhoff, Eulenburg), zatrudnionych w majatku urzędników, domowych nauczycieli, guwernerów; notatki z podróży, genealogia rodziny, ogłoszenia z okazji, narodzin, zaręczyn, ślubów, zgonów; akta dot. służby wojskowej członków rodziny, [1667] 1793-1911 sygn. 282-533.
Akta dot. działalności publicznej i patrymonialnej: patronat nad kościołami, szkołami, sądownictwo patrymonialne, sprawy sporne, 1723-1912 sygn. 534-574
Zbiory: akta dot. działalności filantropijnej, m.in. Anny Lehndorff, 1851-1897 sygn. 575-624
druki i rękopisy dot. landtagu; notatki i korespondencja dot. zagadnień religijnych; notatki i odpisy dot. historii rodziny, historii Prus, kurs botaniki, 1797- 1920 sygn. 625-654
Nr mikr.:130651-131285; wykazano brak 1j.a. podczas skontrum
Show all units in the collection:
Units in series:: 6 Zbiory
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/382/0/6/575 /Fragmente der Akten der Basedower Kinder Pflege der gräflichen Hahnschen Begüterung/ 1851-1854 20
42/382/0/6/576 /Pfarrer Borkowski in Rosengarten an Anna Gfin Lehndorff geb. Hahn, seinen Kirchenpatron/ 1854-1883 81
42/382/0/6/577 /Durch Anna Gfin Lehndorff geb. Hahn bewilligte Armenunterstützungen/ 1854-1894 563
42/382/0/6/578 /Dankschreiben an Anna Gfin Lehndorff geb. Hahn für gewährte Unterstützungen/ 1854-1893 129
42/382/0/6/579 /Abgelehnte Unterstützungsgesuche an Anna Gfin Lehndorff geb. Hahn oder ohne Entscheidung/ 1856-1893 300
42/382/0/6/580 /Briefe verschiedener Bittsteller an Anna Gfin Lehndorff geb. Hahn/ 1859-1893 221
42/382/0/6/581 /Auf Wunsch der Gfin Anna Lehndorff ausgestellte Atteste u. Gutachten über Bittsteller/ 1869-1892 162
42/382/0/6/582 /Bittegesuche an Anna Gfin Lehndorff um Anstelung oder Fürsprache bei Stellungsgesuchen/ 1864-1893 143
42/382/0/6/583 /Rechnungen, Bittgesuche, Posteinlieferungsscheine für Unterstützungen religiöse Bücher u. a. / 1873 93
42/382/0/6/584 /Befürwortete u. erhörte Bittgesuche an die Gfin mit Posteinlieferungsscheinen u. bezahlten Rechnungen/ 1880 81
42/382/0/6/585 /Korrespondenz die Industrie- Schule für die männliche Jugend in Taberlack u. Serwillen betr. / 1856 7
42/382/0/6/586 /Schriften betr. das Masurische Erziehungshaus, den Preussischen Volksverein u. den Ostpreuss. Oberlin- Verein/ 1862-1893 15
42/382/0/6/587 /Wohltätigkeitsveranstaltungen zu gunsten von Waisen-, Siechen-, Feierabendshäusern u. a. Stiftungen/ 1862-1893 74
42/382/0/6/588 /Geldzuschüsse für das Waisenhaus in der Vorstadt Drengfurth/ 1866-1893 38
42/382/0/6/589 /Briefe an Anna Gfin Lehndorff u. a. in Steinort in Sachen des Mädchenwaisenhauses in der Vorstadt Drengfurth/ 1870-1897 118
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

657

657

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.