Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wojewódzka Rada Narodowa została powołana rozporządzeniem z dnia 7 XI 1945 roku Pełnomocnika Rządu RP na Okrąg Mazurski. Mocą uchwały z dnia 14 VIII 1947 zmieniła nazwę na Olsztyńską Wojewódzką Radę Narodową. Siedzibą władz OWRN był Olsztyn. Działała na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Do kompetencji OWRN należało m.in. planowanie działalności publicznej, kontrola działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych, powoływanie samorządów organów wykonawczych. Działała do chwili wprowadzenia ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W dniu 25 maja 1950 roku funkcje OWRN zostały przekazane Prezydium WRN. Akty normatywne, 1946-1950 sygn. 1-24.
Protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Olsztyńskiej WRN, 1945-1950 sygn. 25-36.
Księgi uchwał, 1947-1949 sygn. 37-42.
Protokoły i sprawozdania z działalności rad i komisji, sprawozdania urzędów niezespolonych, statystyka składu personalnego prezydiów terenowych rad narodowych, sprawozdawczość dot. akcji siewnej, walki z analfabetyzmem, bibliotek i pomocy powodzianom, protokoły i zarządzenia polustracyjne, karty personalne członków rad, korespondencja, 1945-1950 sygn. 43-134.
zespół zmikrofilmowany: nr 13558-13662

Amount of archival material

134

134

0

3.20

3.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.