Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Głuchołaz

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1425-1945
- brak danych - 1425 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 182 j.a.
16 No - brak danych -
Po raz pierwszy nazwa miejscowości Głuchołazy (Ciginhals) pojawiła się w dokumencie biskupa wrocławskiego Tomasza z roku 1249, w którym biskup przekazuje rycerzowi Smilo las graniczący między innymi z miejscowością Ciginhals. Dokładna data lokacji Głuchołaz nie jest znana. Od jego założenia do 1811 roku miasto było własnością biskupów wrocławskich. Wprawdzie na mocy traktatu w Hubertsburgu z 1763 roku miasto poddane zostało nadzorowi Kamery Wojenno-Dominialnej we Wrocławiu, ale do czasu sekularyzacji w 1810 roku faktycznie znajdowało się pod zarządem przedstawicieli biskupa wrocławskiego. W 1816 roku miasto wraz z całym powiatem nyskim zostało włączone do nowopowstałej Rejencji Opolskiej i pozostało w jej granicach do 1945 roku. Głównym zajęciem mieszkańców Głuchołaz było tkactwo. Po przeprowadzeniu linii kolejowej do Nysy i Prudnika, w Głuchołazach rozwinął się przemysł (fabryki celulozy i papieru, zakłady odzieżowe, fabryki mebli, produkcja artykułów galanteryjnych). Od roku 1877 w mieście zaczął rozwijać się ośrodek uzdrowiskowy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1991]
Dokumenty: potwierdzenie posiadłości, testament, potwierdzenie ugody, zapisy na rzecz Kościoła, rozstrzyganie sporów, sprawy własnościowe, przepisy dotyczące udzielania ślubów, powinności i czynsze, przywilej warzenia i sprzedaży piwa, ustalenia terminów jarmarków, regesty 1425-1678 (28 j.a.), Akta: statystyka i spisy ludności 1830-1925 (9 j.a.), rada miejska, ławnicy, wybory, protokoły z posiedzeń Rady, sprawozdania, mandat w sprawie przesłuchania reprezentacji miasta, egzekucja długów 1552, 1650, 1716-1717, 1862-1934 (27 j.a.), ubezpieczenia, odszkodowania, stowarzyszenia 1693, 1741-1742, 1862-1928 (9 j.a.), sprawy finansowe miasta 1741-1928 (8 j.a.), gospodarka ziemią 1858-1928 (11 j.a.), urządzenia miejskie, gazowe, elektryczne 1868-1940 (14 j.a.), zabudowa miasta, plany pomiary, regulacje 1837-1927 (5 j.a.), sprawy budowlane szkół i dróg 1867-1928 (8 j.a.), regulacja rzek, zabezpieczenia przed powodziami 1898-1927 (2 j.a.), sprawy rzemiosła, cechy 1562-1928 (10 j.a.), sprawy wyznaniowe, budowa probostwa, obsadzanie stanowisk kościelnych, sprawy roszczeniowe w stosunku do kościoła, fundacje kościelne 1594-1903 (12j.a.), policja, sprawy kryminalne,sprawy porządkowe, sporne 1594, 1739, 1901-1941 (7 j.a.), plan Głuchołaz b.d. (1 j.a.), przes. 19/2004 - 1 j.a., przes.268/2004 - 1j.a., przes.1032/2007 - 1 j.a., przes.1069/2007 - 4 j.a., przes.1210/2008: wydanie koncesji na budowę turbiny dla zakładu, fabryki drewna i tartaku Ernst Nitsche w Głuchołazach 1903 (1 j.a.), budowa obiektów fabryki trumien Josef Müller & CO.Ziegenhals 1909-1937 (1 j.a.); nab. 8109/2015 odpisy dokumentów dotyczące pożyczki oraz objęcia nieruchomości 1574 (1j.a.); nab. 8677/2016: księga protokołów 1923-1939 (1 j.a.). dokumenty z lat 1425-1663 w ilości 23 j.a. przekazało AP Wrocław w 1999 roku (54-2/99), zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygn.1-4, 109-131.Prot. pos.K.M. z dnia 06.11.2009 Nr 8/09.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/10/0/1/1 Jan biskup Wrocławia potwierdza dziedziczne posiadanie wójtostwa w Głuchołazach przez /Jana/ Hannss Foyt jego żonę i potomków z wszelkimi prawami i obowiązkami. 1491 0
45/10/0/1/2 Testament doktora Georgius Jungherman proboszcza kościoła katedralnego /Thumbkirchen/ św. Krzyża we Wrocławiu, na rzecz kościoła św. Wawrzyńca w Głuchołazach w postaci czynszów. 1527 0
45/10/0/1/3 Fryderyk kardynał landgraff heski, biskup wrocławski, starosta księstwa górno i dolnośląskiego poświadcza, że na prośbę burmistrza i rajców miasta Głuchołaz zatwierdził różne ugody, deklaracje i orzeczenia w sprawie sporów między miastem a sąsiednimi miejscow. w latach 1544, 1558, 1590, 1616. 1678 0
45/10/0/1/4 Collectanea über Ziegenhals Lagerb. 1472-1620 0
45/10/0/1/5 Orbs-Lager-Buch der Stadt Ziegenhals. Topographische Beschreibung und Geschichte... 1860-1899 0
45/10/0/1/104 Anstellung der Fleischbeschauer Vol.I. 1909-1921 0
45/10/0/1/108 Besetzung der Schutzpolizei-Stelle 1936-1941 0
45/10/0/1/111 Konrad, biskup wrocławski stwierdza, że w obecności Gabriela Speil, prokuratora kurii w Nysie, Mikołaj Romke z Nysy przekazał na ręce Małgorzaty Bralbynum z Nysy określone czynsze płatne na świętą Łucję 1437 0
45/10/0/1/112 Jodok z Głuchołaz, biskup wrocławski transumuje dokument biskupa wrocławskiego Piotra z 23 V 1452 r. 1463 0
45/10/0/1/113 Kapituła wrocławska transumuje dokument biskupa Jodoka z 5 X 1463 r., który transumuje dokument Piotra z 23 V 1452 o ustanowieniu tzw. Landfrieden 1464 0
45/10/0/1/114 Rudolf, biskup wrocławski, legat papieski etc. Rozstrzyga spór toczony między Piotrem Foyt, jego synem Baltazarem z Głuchołaz a radą miejską i burmistrzem o czynsz dziedziczny w wysokości 2 grzywien 1472 0
45/10/0/1/115 Rudolf, biskup wrocławski, legat papieski na Polskę, Niemcy etc. W obecności wikariuszy wymienionych kościołów, ustanawia przepisy dot. udzielania ślubów w kościele parafialnym w Głuchołazach 1472 0
45/10/0/1/116 Rudolf, biskup wrocławski, legat papieski etc. Na prośbę burmistrza, rady miejskiej i obywateli miasta Głuchołazy przedstawia do powtórnego zatwierdzenia i transumowania dokument biskupa Jodoka, który zatwierdził dokument biskupa Piotra dot. pewnych swobód dla kościoła 1473 0
45/10/0/1/117 Agnieszka Iugmeckelynne, jej syn Mikołaj z żoną Katarzyną, przebywający w Głuchołazach, przyrzekają Jakubowi z Głogowa, wikariuszowi generalnemu franciszkanów w Polsce, Czechach i na Morawach, zachowania czystości, a po wstąpieniu do zakonu, wykonywania obowiązków misyjnych 1480 0
45/10/0/1/118 Jan, biskup wrocławski etc. stwierdza, że Jan wójt w Głuchołazach, sprzedał Adamowi Vorberer ze Złotej Góry 4 grzywny rocznego czynszu z młyna wójtowskiego koło Głuchołaz za 55 grzywien guldenów węgierskich płatnych po połowie na św Walpurii i św Mikołaja, i że ich potomkowie będą opłacali czynsz 4 grzywien dla kościoła św Walpurgii 1491 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

184

182

0

3.37

3.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.