Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Opolu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1945
Standesamt Oppeln 1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - 5 j.a.- 0,20 mb. wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/1016/0/2.1/1 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1874 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 106 1874 115
45/1016/0/2.1/2 [Księga urodzeń za rok 1875 Opole nr 1-480] 1875 490
45/1016/0/2.1/3 [Księga urodzeń za rok 1876 Opole nr 1-469] 1876 482
45/1016/0/2.1/4 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1877 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 272 1877 283
45/1016/0/2.1/5 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1877 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 273 do 577 1877 215
45/1016/0/2.1/6 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1878 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 487 1878 498
45/1016/0/2.1/7 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1879 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 278 1879 286
45/1016/0/2.1/8 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1879 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 279 do 523 1879 253
45/1016/0/2.1/9 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1880 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 276 1880 281
45/1016/0/2.1/10 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1880 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 277 do 496 1880 229
45/1016/0/2.1/11 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1881 Rejestr Urodzeń Księga Miejscowa Nr 1 do 514 1881 524
45/1016/0/2.1/12 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1882 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 547 1882 557
45/1016/0/2.1/13 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1883 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 549 1883 556
45/1016/0/2.1/14 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1884 Rejestr Urodzeń miejscowa Nr 1 do 579 1884 587
45/1016/0/2.1/15 Urząd Stanu Cywilnego w Opolu 1885 Rejestr Urodzeń księga miejscowa Nr 1 do 311 1885 321
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22

Amount of archival material

328

0

0

10.37

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -