Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Ciecierzynie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1882-1933
Standesamt Neudorf 1882 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes 78 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

83

0

0

0.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -