Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Braciszowie pow. głubczycki

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1895-1936
Standesamt Bratsch 1895 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

106

0

0

0.51

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -