Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Lewinie Brzeskim

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1712-1945
- brak danych - 1712 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - księgi chrztów, księgi ślubów, księgi zgonów zespół otrzymał kartę B zgodnie z pismem NDAP znak ZNA-0031-3/07 z dnia 29.01.2007, zmiany w rozmiarze zespołu naniesiono zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej /protokół posiedzenia nr2/2013, z dnia 22.03.2013/

Amount of archival material

57

0

0

2.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -