Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Ściborzycach Małych

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1902-1936
Standesamt Steubendorf 1902 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - niemiecki
spis roboczy Yes 39 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 58 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

85

0

0

0.26

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -