Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Służba Bezpieczeństwa SD Oddział w Katowicach Kwatera Główna w Opolu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1944
Sicherheitsdienst des Reichsführers SD-Leitabschnitt Kattowitz SD-Hauptaussenstelle Oppeln 1944 - 1944
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -