Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Centawie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1848-1874
- brak danych - 1848 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Za datę powstania Parafii Rzymskokatolickiej w Centawie (Centawa) przyjmuje się rok 1253. Kościół parafialny potwierdzony został w tymże roku oraz w roku 1376 . Istnienie parafii w Centawie potwierdza też dokument z 1420 roku . Powiązanie Centawy z klasztorem z Jemielnicy poświadcza pismo z 1404 roku . W rejestrze świętopietrza z 1447 roku parafia wymieniona została wśród parafii archiprezbiteratu strzeleckiego.
Wśród miejscowości należących do parafii w latach 1867-1886 wymieniane są Centawa, Warmątowice (Warmuntowitz) oraz Błotnica Strzelecka (Blottnitz) . W latach 1974-1981 w skład tej parafii, należącej do archiprezbiteratu toszeckiego, wchodziły następujące miejscowości: Centawa z Kuźnią, Błotnica Strzelecka oraz Warmątowice . W roczniku z 1996 roku Centawa wymieniana jest bez Kuźni. Mowa jest również o tym, że w Błonicy Strzeleckiej został wybudowany kościół filialny konsekrowany w 1995 roku . Parafia Rzymskokatolicka w Centawie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny istnieje nadal.
śluby 1848-1859 i zgony 1848-1874 (1 j.a.) zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/13 Parafia Katolicka Centawa

Amount of archival material

1

1

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -