Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnowąsach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1852-1874
- brak danych - 1852 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwsze wzmianki o klasztorze w Czarnowąsach (Czarnowanz) pochodzą z datowanych na początek XIII wieku nekrologów księżnej Ludmiły. Pierwotne i nowe nadania dla klasztoru potwierdzone zostały w dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z dnia 25 maja 1223 r . Nazwa miejscowości Czarnowąsy potwierdzona została również w 1228 roku, kiedy książę opolski Kazimierz przeniósł tutaj z Rybnika klasztor. Prawdopodobnie wtedy erygowano również parafię. Aż do sekularyzacji kościół klasztorny był jednocześnie kościołem parafialnym, a każdy prepozyt klasztoru pełnił równocześnie funkcję proboszcza parafii w Czarnowąsach . Po sekularyzacji zakonów w 1810 roku zakon uległ kasacie, a duszpasterstwo przejęli księża diecezjalni .
Parafia Rzymskokatolicka w Czarnowąsach należała do archiprezbiteratu siołkowickiego i obejmowała w latach 1867-1886 następujące miejscowości: Czarnowąsy, Wróblin (Frauendorf), Biadacz (Biadacz), Świerkle (Horst), Borki (Borreck), Dobrzeń Mały (Kl.-Döbern / Klein Döbern) oraz Krzanowice (Krzanowitz) . W późniejszym czasie terytorium, jakie obejmowała parafia, nie uległo zmianie .
Parafia posiada kościół filialny w Świerklach, który od 1994 roku ma własnego duszpasterza . Na cmentarzu w Czarnowąsach do 2005 roku stał drewniany kościół św. Anny z XVII wieku, znany także jako pielgrzymkowy . Kościół ten spłonął w 2005 roku, a na jego miejscu wybudowano nowy .
Parafia Rzymskokatolicka w Czarnowąsach pw. Bożego Ciała i św. Norberta nadal
chrzty, śluby, zgony 1852-1874 (1 j.a.) zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/199 Parafia Katolicka Czarnowąsy

Amount of archival material

1

1

0

0.07

0.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -