Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego lokalii w Dziewiętlicach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeboszowicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1827-1848
- brak danych - 1827 - 1848
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Historia miejscowości Dziewiętlice (Heinersdorf) sięga połowy XIII w. Wieś wymieniona została w dokumencie z 1284 roku oraz w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku . Nie są jednak znane najwcześniejsze dzieje Parafii Rzymskokatolickiej w Dziewiętlicach. Wiadomo, że na początku wieku XIV w wiosce znajdował się drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Najstarsza wzmianka pochodząca z okresu reformacji podaje nazwisko proboszcza Fabiana Wolfa z Ziębic . Po reformacji – aż do 1740 roku – Dziewiętlice były filią parafii Bernarcice (Bernartice, Bartsdorf), po czym stały się filią Trzeboszowic (Schwammelwitz) . Od roku 1780 albo 1782 Dziewiętlice posiadały własnego duszpasterza. W tym samym czasie (w roku 1782) filia została podniesiona do rangi lokalii . W latach 1827-1848, z których pochodzą akta zespołu, Dziewiętlice utrzymywały charakter lokalii, ponadto dysponowały kościołem lokalnym (Localie, Local-Kirche).
W 1867 roku Dziewiętlice były nadal filią parafii Trzeboszowice, którą obsługiwał osobny duszpasterz, Franz Tilgner . Utworzenie samodzielnej parafii w Dziewiętlicach miało miejsce 9 III 1887 r. Z uwagi na nieokreśloność statusu prawnego wspólnoty katolickiej od początków istnienia miejscowości nie jest do końca wiadome, czy parafię utworzono, czy też wznowiono .
W latach 1974-1996 parafia stanowiła część dekanatu paczkowskiego i obejmowała wyłącznie miejscowość Dziewiętlice . Parafia Rzymskokatolicka w Dziewiętlicach pw. św. Marii Magdaleny nadal istnieje.
chrzty, śluby, zgony 1827-1848 (3 j.a.) zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/100 Parafia Katolicka Dziewiętlice oraz 138/104 Parafia Katolicka Jędrzychów

Amount of archival material

3

3

0

0.11

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -