Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gościęcinie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1800-1874
- brak danych - 1800 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwsza wzmianka o miejscowości Gościęcin (Kostenthal) pojawiła się w dokumencie z 22 listopada 1221 r. W latach dwudziestych XIII w. miejscowość należała do cysterskiej parafii w Kazimierzu (Kasimir), a w roku 1235 przeszła we władanie biskupów wrocławskich. Początki parafii nie są znane. Być może jej powstanie miało związek z odstąpieniem wsi przez cystersów . Gościęcin wymieniony został w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku oraz w wykazie dziesięcin, zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa, z 1335 roku w ramach archiprezbiteratu kozielskiego . Przynależność do archiprezbiteratu kozielskiego potwierdzona została również w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . Około 1730 roku utworzono dekanat Gościęcin .
W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Gościęcinie była siedzibą archiprezbiteratu i obejmowała następujące miejscowości powiatu kozielskiego: Gościęcin, Trawniki (Trawnik), Urbanowice (Urbanowitz), Ligota Wielka (Gross Ellguth ), Borzysławice, (Borislawitz), Kózki (Koske), Karchów (Karchwitz) oraz Mierzęcin (Mierzenczyn) . W 1886 roku miejscowość Trawniki (Trawnig) należała do parafii Milice (Militsch). Poza tym skład Parafii Rzymskokatolickiej w Gościęcinie się nie zmienił. Różnicą jest jedynie to, iż Urbanowice wymienione zostały z koloniami Chudoba i Damnik, a miejscowość Mierzęcin zapisana została w formie „Miersencin” .
Na polach koło Gościęcina stoi kościół pątniczy pw. św. Brykcjusza zbudowany w 1661 roku, a konsekrowany w 1674 roku.. Szczególnie po wojnie trzydziestoletniej w parafii rozwinął się kult św. Brykcjusza oraz ruch pielgrzymkowy .
W latach 1974-1981 do Parafii Rzymskokatolickiej w Gościęcinie należały: Gościęcin, Borysławice , Karchów, Kózki, Ligota , Mierzęcin, Trawnik , Urbanowice . W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku zamiast miejscowości „Ligota” podaje się „Ligotę Wielką”. Do parafii należy również miejscowość Kolonia Gościęcin.
Parafia Rzymskokatolicka w Gościęcinie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nadal istnieje .
chrzty, śluby, zgony 1800-1836 oraz 1839-1874 (6 j.a.) zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/23 Parafia Katolicka Gościęcin

Amount of archival material

6

6

0

0.29

0.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -