Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Świętowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1840-1855
- brak danych - 1840 - 1855
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
16 No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Najstarsza utrwalona wzmianka o miejscowości Nowy Świętów (Deutsch Wette) pochodzi z dokumentu biskupa wrocławskiego Tomasza II wystawionego w dniu 3. lipca 1284 r. Data powstania Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Świętowie jest nieznana. Wiadomo tylko, że kościół w Nowym Świętowie wzmiankowany został w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku .
Obecny kościół parafialny w zbudowany został w połowie XIII wieku. Z wieku XIV pochodzą wzmianki o kościele pw. Chrystusa Króla, który niegdyś był pod wezwaniem św. Małgorzaty .
W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Świętowie należała do archiprezbiteratu głuchołaskiego i obejmowała następujące miejscowości: Nowy Świętów , Komorów (Cammerau), Wilamowice Nyskie (Winsdorf) oraz Rudawa (Rothfest) . W roku 1886 w skład parafii wchodził z powiatu nyskiego nadal Nowy Świętów z kolonią Komorów (Kammerau) oraz Wilamowice Nyskie. Natomiast Rudawa, która stanowiła kolonię miejscowości Bodzanów (Langendorf), należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Głuchołazach (Ziegenhals) .
W roku 1945 na skutek powojennych przesiedleń miejsce dotychczasowej ludności niemieckiej zajęli Polacy przybyli z terenów wschodniej części Drugiej Rzeczypospolitej, z Podbeskidzia oraz z okolic Myszkowa .
W latach 1974-1996 jako przynależne do Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Świętowie wymienione zostały: Nowy Świętów, Rudawa i Wilamowice . W rocznikach z danych lat nie wymieniono Komorowa, gdyż stanowi on część miejscowości Nowy Świętów .
Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Świętowie pw. Chrystusa Króla nadal funkcjonuje.
chrzty i zgony z lat 1840-1855; śluby z lat 1841-1855 (1 j.a.) zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/61 Parafia Katolicka Nowy Świętów

Amount of archival material

1

1

0

0.07

0.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.