^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dokumenty przekazania producji sieczkarni BW-2 przez Fabrykę "Pionier" w Strzelcach Opolskich do Lublińskiej Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie]

Archiwum Państwowe w Opolu
dokumentacja aktowa 30
- brak danych -
1955

1955 - 1955
polski
- brak danych -
- brak danych - 32
poszyt - brak danych -
dobry
45 - brak danych -
21x29.7 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Strzelce Opolskie -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Lublińska Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie -
przekazanie produkcji -

Javascript support needed to browse indexes