Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Tajna Policja Państwowa w Opolu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - [1919] 1933-1943
Geheime Staats Polizei Oppeln 1919 - 1919
1933 - 1943
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
16 No - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes 3 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Kartoteka personalna osób, które w jakikolwiek sposób angazowały się po stronie polskiej 10332 1395-1945 37246
2 Kartoteka nauczycieli Gimnazjum Polskiego w Bytomiu 27 1935-1945 105
3 Kartoteka uczennic Gimnazjum dla dziewcząt w Tarnowskich Górach 33 1935-1945 121
4 Kartoteka uczniów Gimnazjum Polskiego w Bytomiu 214 1935-1945 770
5 Kartoteka członków polskich organizacji "Piast" i "Silesia Superior" 43 1935-1945 160
6 Kartoteka nierozpoznana lub dotycząca osób spoza terenu rejencji opolskiej 438 1935-1945 1548
7 Zorganizowany ruch polski i jego działalność 4 1935-1945 16
7.1 Związek Polaków w Niemczech 28 1935-1945 112
7.1.2 Grupy powiatowe 10 1937-1938 30
7.1.3 Powiat Bytom 5 1935-1945 15
7.1.4 Powiat Dobrodzień 4 1935-1945 12
7.1.5 Powiat Gliwice 4 1935-1945 12
7.1.6 Powiat Głogówek 3 1935-1945 9
7.1.7 Powiat Olesno 7 1935-1945 21
7.1.8 Powiat Opole 0 0
7.1.9 Powiat Prudnik 0 0
7.1.10 Powiat Strzelce Opolskie 1 1935-1945 3
7.1.11 Powiat Wołczyn 0 0
7.1.12 Powiat Zabrze 2 1935-1945 6
7.2 Związki kobiece 20 1935-1945 67
7.3 Górnośląskie Zjednoczenie Rolników 18 1935-1945 55
7.4 Polskie Górnoślaskie Zrzeszenie Rolników 12 1930-1945 38
7.5 Polski Katolicki Związek Pracy we Wrocławiu 2 1938-1938 6
7.6 Polskie Zrzeszenie Pracy w Niemczech 3 1938-1938 12
7.7 Zjednoczenie Zawodowe Polskie 16 1937-1938 49
7.8 Centralny Związek Polski 4 1938-1938 13
7.9 Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej 15 1935-1945 57
7.9.1 Powiat Bytom 12 1937-1945 37
7.9.2 Powiat Dobrodzień 1 1939-1939 3
7.9.3 Powiat Gliwice 2 1938-1938 6
7.9.4 Powiat Koźle 2 1938-1938 6
7.9.5 Powiat Opole 7 1934-1945 23
7.9.6 Powiat Racibórz 11 1929-1945 34
7.9.8 Powiat Strzelce Opolskie 2 1938-1938 6
7.9.9 Powiat Zabrze 2 1935-1945 6
7.10 Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech 10 1935-1945 38
7.10.1 powiat Bytom 7 1935-1945 21
7.10.2 powiat Chorzów 1 1937-1937 4
7.10.3 powiat Dobrodzień 1 1935-1945 3
7.10.4 powiat Gliwice 3 1935-1945 9
7.10.5 powiat Olesno 4 1935-1945 12
7.10.6 powiat Opole 8 1935-1945 24
7.10.7 powiat Racibórz 1 1935-1945 3
7.10.8 powiat Wrocław 1 1935-1945 3
7.10.9 powiat Zabrze 4 1935-1945 13
7.11 Sokół 5 1935-1945 17
7.12 Związki sportowe 13 1935-1945 49
7.13 Związek Spółdzielni Polskich w Niemczech 31 1935-1945 114
7.14 Banki ludowe 13 1935-1945 52
7.15 "Rolnik" Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu 26 1935-1945 92
7.16 Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Śląsk Opolski 5 1937-1945 18
7.16.1 Powiat Bytom 0 0
7.16.2 Powiat Gliwice 1 1937-1945 3
7.16.3 Powiat Koźle 2 1937-1945 7
7.16.5 Powiat Lubliniec 1 1937-1945 3
7.16.6 Powiat Olesno 6 1931-1945 18
7.16.7 Powiat Opole 6 1937-1945 18
7.16.8 Powiat Prudnik 2 1937-1945 6
7.16.9 Powiat Racibórz 0 0
7.16.10 Powiat Strzelce Opolskie 10 1931-1945 30
7.17 Polskie Gimnazjum w Bytomiu 8 1937-1937 30
7.18 Polskie Liceum dla dziewcząt w Raciborzu 2 1937-1938 8
7.19 Polskie szkoły publiczne 28 1923-1945 103
7.20 Polskie szkoły prywatne 15 1930-1945 50
7.21 Polskie przedszkola 10 1931-1945 36
7.22 Prywatne kursy języka polskiego 24 1931-1945 94
7.22.1 powiat Bytom 4 1937-1938 12
7.22.2 powiat Gliwice 1 1937-1938 3
7.22.3 powiat Koźle 1 1937-1938 3
7.22.4 powiat Olesno 3 1937-1938 9
7.22.5 powiat Opole 4 1937-1938 12
7.22.6 powiat Racibórz 5 1937-1938 16
7.22.7 powiat Strzelce Opolskie 3 1937-1938 9
7.22.8 powiat Zabrze 3 1937-1938 9
7.22.9 Powiat Dobrodzień 1 1937-1938 3
7.23 Związki Polaków- Akademików 7 1935-1945 23
7.24 Biblioteki polskie 1 1935-1945 3
7.24.1 powiat Bytom 5 1935-1945 15
7.24.2 powiat Dobrodzień 1 1935-1945 3
7.24.3 powiat Gliwice 3 1935-1945 9
7.24.4 powiat Koźle 3 1935-1945 9
7.24.5 powiat Olesno 6 1935-1945 18
7.24.6 powiat Opole 16 1935-1945 50
7.24.7 powiat Racibórz 8 1935-1945 25
7.24.8 powiat Strzelce Opolskie 1 1935-1945 3
7.24.9 powiat Wrocław 1 1935-1945 4
7.24.10 powiat Zabrze 1 1935-1945 3
7.25 Świetlice 3 1935-1945 11
7.25.1 powiat Dobrodzień 1 1935-1945 3
7.25.2 powiat Gliwice 4 1935-1945 13
7.25.3 powiat Koźle 1 1935-1945 3
7.25.4 powiat Olesno 1 1935-1945 3
7.25.5 powiat Opole 6 1935-1945 18
7.25.6 powiat Racibórz 7 1935-1945 22
7.25.7 powiat Strzelce Opolskie 1 1935-1945 3
7.26 Kółka teatralne 14 1935-1945 50
7.27 Orkiestry i kapele 6 1931-1939 19
7.28 Kółka śpiewacze 48 1934-1945 153
7.29 Prasa polska 11 1935-1945 40
7.30 Kongregacje kościelne 3 1934-1945 11
7.30.1 powiat Bytom 16 1935-1945 48
7.30.2 powiat Dobrodzień 1 1935-1945 3
7.30.3 powiat Gliwice 8 1935-1945 24
7.30.4 powiat Koźle 2 1935-1945 6
7.30.5 powiat Opole 1 1935-1945 3
7.30.6 powiat Racibórz 3 1935-1945 9
7.30.7 powiat Strzelce Opolskie 7 1935-1945 21
7.30.8 powiat Zabrze 6 1935-1945 18
7.31 Życie religijne 20 1935-1945 80
7.32 Związek Niemieckiego Wschodu 28 1935-1945 112
7.33 Organiści i mniejszośc polska 5 1937-1945 20
7.34 Akcje władz niemieckich 7 1937-1945 28
7.35 Przygotowania do spisu ludności 1939 5 1938-1938 20
7.36 Polacy w niemieckich organizacjach 3 1935-1945 12
7.37 Łączność z Polską 42 1935-1945 168
7.38 Sprawy różne 101 1933-1945 403
7.39 Pojazdy mechaniczne mniejszości polskiej 8 1935-1945 40
8 Partie polityczne 0 0
8.1 Niemiecka Partia Komunistyczna 13 1933-1945 44
8.2 Niemiecka Narodowa Partia Ludowa 27 1933-1945 94
8.3 Niemiecka Partia Centrum 62 1933-1945 204
8.4 Antyfaszyści niemieccy 8 1933-1945 27
8.5 Loża Masońska 1 1933-1945 4
8.6 Związek Żołnierzy Frontowych 1 1933-1945 3
8.7 Niemiecka Partia Państwowa 3 1933-1945 9
8.8 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 81 1933-1945 281
8.9 Partie chłopskie 2 1933-1945 6
9 Kierownicy niemieckich władz administracyjnych i policyjnych sprzed roku 1933 12 1933-1933 36
10 Charakterystyka narodowościowa wsi opolskich 372 1935-1945 1393
11 Kartoteka Centralnego Stowarzyszenia Niemieckich Obywateli Wyznania Mojżeszowego- Zarząd Krajowy Górny Śląsk 667 1924-1945 2120
12 Organizacje żydowskie 18 1935-1945 62
13 Tytuły spraw i znaki kancelaryjne 15 1931-1945 263
14 Akta spraw 2 1937-1941 267

Amount of archival material

13263

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.