Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1915,1936-1945
Standesamt Brieg 1874 - 1915
1936 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 38 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

43

0

0

1.75

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -