Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kopaniach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1915, 1943
Standesamt Koppen 1874 - 1915
1943 - 1943
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 101 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 13 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

114

0

0

1.11

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -