Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1914, 1939
Standesamt Leubusch 1874 - 1914
1939 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 124 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 6 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

127

0

0

1.38

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -