Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Włodzieninie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1935
Standesamt Bladen 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 129 j.a.
16 No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)

Amount of archival material

172

0

0

1.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -