Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kałdunach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1935
Standesamt Kaldaun 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 117 j.a
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

166

0

0

1.08

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -