Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1934
Standesamt Ellguth 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/829/0/2.1/1 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1874 1874 20
45/829/0/2.1/2 Geburts-Neben-Register Standesamts Ellguth pro 1875 1875 60
45/829/0/2.1/3 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1876 1876 59
45/829/0/2.1/4 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1877 1877 55
45/829/0/2.1/5 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1878 1878 65
45/829/0/2.1/6 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1879 1879 57
45/829/0/2.1/7 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1880 1880 52
45/829/0/2.1/8 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1881 1881 47
45/829/0/2.1/9 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1882 1882 54
45/829/0/2.1/10 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1883 1883 57
45/829/0/2.1/11 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1884 1884 54
45/829/0/2.1/12 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1885 1885 0
45/829/0/2.1/13 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1886 1886 0
45/829/0/2.1/14 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1887 1887 0
45/829/0/2.1/15 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wielkiej. Księga Aktów Urodzeń rok 1888 1888 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

165

0

0

1.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -