Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kopicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1876-1920
Standesamt Koppitz 1876 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 r. (protokół nr 8/09).

Amount of archival material

107

0

0

0.79

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -