Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Makowicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1943 [1960]
Standesamt Mogwitz 1874 - 1943
1960 - 1960
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

71

0

0

0.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -