Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Osieku Grodkowskim

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1875-1920
Standesamt Osseg 1875 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 17 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

101

0

0

0.73

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -