Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Siedlcu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1932
Standesamt Zedlitz 1874 - 1932
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
16 No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

116

0

0

0.83

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -