Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Wołczyńskiej

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1934 [2010]
Standesamt Constadt Ellguth 1874 - 1934
2010 - 2010
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes 116 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

162

0

0

0.72

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -