Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Jakubowicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1934, 1938
Standesamt Jakobsdorf 1874 - 1934
1938 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes 125 j.a.
- brak danych - - brak danych - 1 j.a.- 0,01 mb. wyłączona z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.).

Amount of archival material

129

0

0

0.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -