Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Dolnej

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1937 [2013]
Standesamt Nieder Ellguth 1874 - 1937
2013 - 2013
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

174

0

0

0.93

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -