Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Proślicach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1935 [1994]
Standesamt Proschlitz 1874 - 1935
1994 - 1994
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

160

0

0

0.88

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -