Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Rożnowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1874-1936 [1996]
Standesamt Rosen 1874 - 1936
1996 - 1996
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - 1 j.a.- 0,01 mb. wyłączone z rozsypu w 2002 r. (protokół posiedzenia Komisji Metodycznej nr 5/2002 z dnia 13.12.2002 r.)

Amount of archival material

152

0

0

0.89

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -