Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Głubczyc

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1265-1940
- brak danych - 1265 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
czeski
inwentarz książkowy Yes 164 j.a.
16 No - brak danych -
Pierwsza wzmianka dotycząca Głubczyc znajduje się w dokumencie księcia Ottona z Ołomuńca z 1107 roku, w którym przekazuje on kościołowi św. Wacława w Ołomuńcu ziemię nad rzeką Osłobodą w kierunku Głubczyc. Głubczyce początkowo były osadą targową. W 1187 roku książę Włodzimierz Ołomuniecki przypuszczalnie za aprobatą króla czeskiego Fryderyka nadał Głubczycom prawa miejskie, które następnie zostały zatwierdzone przez króla Ottokara II w 1275 roku. Do roku 1482 pozostawały pod rządami Przemyslidów, nastepnie zostały połaczone z księstwem karniowskim, które 1742 roku przeszło we władanie Prus. Do Śląska Głubczyce zostały przyłączone w 1506 roku, w latach 1523-1622 miasto stanowiło własność margrabiów lub elektorów z dynastii Hohenzollernów. Następnie przeszło we władanie książąt Lichtanstein i stanowiło ich własność do 1742 roku. Z zachowanych dokumentów wynika, że Głubczyce miały duże znaczenie gospodarcze. Świądczą o tym liczne przywileje dla miasta.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1993]
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie praw i przywilejów, zatwierdzenie fundacji, darowanie długów, majątki, poświadczenie kupna, i sprzedaży, sprawy sporne, testament, długi, nadanie praw szlacheckich, poświadczenie prawego urodzenia, zbiór praw miejskich Głubczyc, uwolnienie z poddaństwa (103 j.a.), Księgi: księga orzeczeń Sądu Miejskiego, urbarze, akta dotyczące Gwardii Narodowej w Głubczycach 1775-1806, 1848 (4 j.a.), Akta: dotyczące ordynacji krajowej księstwa Jaegendorf, w sprawie zakwaterowania i zaopatrzenia wojska, w sprawie wyszynku piwa, protokół kontroli fabryki włókienniczej, odciski pieczęci, akta w sprawie połowu ryb, sprawy budowlane i remonty ratusza, murów miejskich, bram, akta szkolne, budżet miasta, sprawozdania o stanie i administracji Głubczyc; przes.1926/2014: dokument pergaminowy 1755 (1 j.a.); nab. 8645/2016: specyfikacja dodatkowych dochodów z akcyzy 1736 (1 j.a.); rachunki, pokwitowania, korespondencja 1824-1869 (1 j.a.). Dokumenty - 37 j.a. przekazało AP Wrocław w 1999 roku (54-2/99).W zespole znajduje się księga praw miejskich Głubczyc przekazana 29.07.2002 r. Zmiany w rozmiarze zatwierdzono na posiedz. K.M. w dniu 06.11.2009 r., zmikrofilmowano j.a. o sygn. 1-65, 86-121
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/9/0/1/1 Otokar, król czeski, książę austriacki w styryjsku oraz margrabia morawski daruje i daje mieszkańcom Głubczyc połać lasu zwanego Tropponitz /de silva dicta Tropponitz/ na okres dwudziestu lat na uprawę roli /ad colturam agrorum/ na prawie dziedziczenia /iuro hereditaris/ 1265 0
45/9/0/1/2 Otokar król czeski zatwierdza dawniejszy przywilej miejski udzielony Głubczycom 1270 0
45/9/0/1/3 Mikołaj książę opawski daruje miastu Głubczycom odsetki z kramów sukiennych, ław szewskich itd. 1332 0
45/9/0/1/4 Henryk lubuski ustanawia konwent żeński dla 9 panien 1352 0
45/9/0/1/5 Mikołaj książę opawski i raciborski zatwierdza fundację na rzecz ubogiego konwentu sióstr w Głubczycach 1353 0
45/9/0/1/6 Mikołaj książę opawski zatwierdza sprzedaż 2 łanów ziemi przed Dolną Bramą na rzecz proboszcza Niklasa Kruzigerdorf odnośnie fundacji mszalnej na zmarłych dla rodziny książęcej 1383 0
45/9/0/1/7 Mikołaj książę opawski w sprawie majątku Heimendorf 1383 0
45/9/0/1/8 Mikołaj książę opawski wydaje przepisy regulujące sprzedaż sukna w 12 komorach sukienniczych miasta Głubczyc 1383 0
45/9/0/1/9 Mikołaj książę opawski daruje miastu Głubczycom długi książęce 1385 0
45/9/0/1/10 Przemko książę opawski ustanawia fundację ołtarza na cześć Katarzyny, Anny i Jadwigi w kościele parafialnym w Głubczycach 1395 0
45/9/0/1/11 Mikołaj biskup ołomuniecki zatwierdza mieszczaństwu miasta Głubczyc prawo prezentacji w odniesieniu do stanowisk altarzystów 1395 0
45/9/0/1/12 Mikołaj biskup ołomuniecki zatwierdza przywilej ołtarzowy w kościele parafialnym w Głubczycach 1395 0
45/9/0/1/13 Proboszcz w Głubczycach Mikołaj Birkener zwraca się do biskupa w Ołomuńcu w sprawie ustanowienia drugiego altarzysty 1408 0
45/9/0/1/14 Przemko książę opawski potwierdza odsetki przyznane altarzyście Mikołajowi Gawlowi de Lubschicz ze strony bractwa 1414 0
45/9/0/1/15 Przemko książę w Opawie zatwierdza sprzedaż wójtostwa głubczyckiego 1416 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

167

164

0

0.74

0.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.