Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Rozprzy

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1805-1869 [1875]
- brak danych - 1805 - 1875
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przywilej lokacyjny nie zachował się, nie wiadomo kiedy Rozprza otrzymała prawa miejskie. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1065 r. (w tej miejscowości Bolesław Śmiały nadał przywilej klasztorowi w Mogilnie). Złota bulla Inocentego II z 1136 r. wymienia Rozprzę wśród innych grodów. Siedziba kasztelanii rozpierskiej. Rozprza została pozbawiona praw miejskich w 1870 r. w wyniku realizacji reformy miast w Królestwie Polskim. W połowie XIX w. na czele miasta stał burmistrz sprawujący władzę przy pomocy ławników. Magistrat dzielił się na wydziały - Administracyjny, Policyjny, Skarbowy i Wojskowy. - Wydział Administracyjny: sprawozdania statystyczne (1817-1868), sprawy rzemieślnicze (1819-1867), szczepienia przeciwko ospie i epidemia cholery (1847-1872), bezpieczeństwo i pożary (1825-1843),
- Wydział Policyjny: nadzór nad propinacją,
- Wydział Skarbowy: sprawozdania finansowe, okólniki i zarządzenia władz skarbowych,
- Wydział Wojskowy: podatek rekrutowy, korespondencja w sprawach żołnierzy dymisjonowanych, urlopowanych, dezerterów, żywności, przechodu wojsk, spis zaciągu wojskowego (1859-1867),
- Przywileje i prawa miejskie (1820-1871)
- brak danych -

Amount of archival material

169

169

0

3.60

3.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.