Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Wolborza

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1808-1869 [1876]
- brak danych - 1808 - 1876
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Nie zachował się przywilej lokacyjny. Wolbórz był czołem opola i następnie siedzibą kasztelanii wolborskiej. Na początku XII w. darowany biskupom włocławskim stał się ich drugą siedzibą. Dobra wolborskie zostały przejęte na skarb państwa w 1818 r. Prawa miejskie Wolbórz stracił w 1870 r. W połowie XIX w. na czele Magistratu stał burmistrz zarządzający miastem przy pomocy ławników. Magistrat dzielił się na wydziały - Administracyjny, Skarbowy i Wojskowy z sekcją policyjną. - Wydział Administracyjny: spisy ognisk (domów) z charakterystyką zabudowań,
- Wydział Skarbowy: akta w sprawie wyposażenia magistratu, sprawozdania finansowe,
- Wydział Wojskowy: imienny spis mieszkańców koszar wolborskich (dawny pałac biskupi).
- Uzupełnienia - akta dotyczące parafii ewangielickiej
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/11/0/1/1 Dělo upravleniâ vojta gminy Boguslavice. Dokumienty i privileâ posada Vol´borž˝ 1851-1870 [1871-1875] 0
48/11/0/1/2 Akta Urzędu Municypacyjnego Miasta Wolborza w przedmiocie reparacji bruku 1816-1847 0
48/11/0/1/3 Akta Urzędu Municypalnego w przedmiocie cechów 1829-1842 0
48/11/0/1/4 Akta Magistratu miasta Wolborza w przedmiocie spisu ognisk 1849-1851 0
48/11/0/1/5 Akta tyczące się korespondencji o podatkach 1851-1859 0
48/11/0/1/6 Akta w przedmiocie spisu majątku duchownego 1855-1866 0
48/11/0/1/7 Dělo upravleniâ Vol´boržskago Gorodskago Magistrata kasatiel´no semejnago soveta i opisej inventariâ 1859-1870 [1871-1872] 0
48/11/0/1/8 Dělo Vol´boržskago Magistrata kasatiel´no mel´nicy Podzamce 1867-1870 [1871-1876] 0
48/11/0/1/9 Dělo kasatiel´no fel´dšera Zil´berštajna 1869-1870 [1873] 0
48/11/0/2/10 Instrukcja względem podatku patentowego od kunsztów, handlów, profesji, rzemiosł i rękodzieł. Minister Przychodu i Skarbu 1811 0
48/11/0/2/11 Akta Urzędu Municypalnego miasta Wolborza w przedmiocie tabaki i tytoniu 1816-1860 0
48/11/0/2/12 Likwidacja wydanych kosztów na nowo dany bruk, na Grobli na Przedmieściu Warszawskim w mieście Wolborzu 1821-1822 0
48/11/0/2/13 [Akta w sprawach licytacji, rzemieślników, remontów zabudowań, dzierżaw na terenie miasta Wolborza] 1835-1862 0
48/11/0/2/14 Akta Urzędu Skarbowego Wolbórz tyczące się opłaty składki emerytalnej 1840-1857 0
48/11/0/2/15 Akta Magistratu miasta Wolborza tyczące się dzierżawy propinacji miejskiej 1842-1847 0
1 2 3

Amount of archival material

40

40

0

1.01

1.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.