Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cechy Bełchatowa - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1830-1949
- brak danych - 1830 - 1830
1837 - 1910
1918 - 1937
1946 - 1949
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Już pod koniec XVIII w. Bełchatów posiadał wysoko rozwiniętą produkcję sukna Dzięki energicznym poczynaniom właściciela miasteczka Józefa Kaczkowskiego Bełchatów został zaliczony w poczet miast fabrycznych Królestwa Polskiego wymieniony w dekrecie Namiestnika Zajączka z 18.09. 1820 r. Zapewne pierwsze cechy bełchatowskie zorganizowano w tym czasie. Najliczniejszy był cech sukienników. Później połączył się on z cechem tkaczy. Cech tkacki założono w roku 1839. W następnych latach nastąpił gwałtowny rozwój warsztatów bawełnianych. Dominację cechu tkackiego poświadczają dane statystyczne z 1860 r. Działało wówczas 40 tkaczy, 12 sukienników, 23 krawców, 15 szewców oraz pewna ilość rzemieślników innych profesji. W tym samym okresie powstał też cech szewców (pierwsza wzmianka w dokumencie cechmistrza Rybińskiegoz dnia 7.04.1830 r.) Ogółem działało w Bełchatowie 8 cechów rzemieślniczych. O dalszych dziejach cechów nie ma zbyt wielu materiałów źródłowych. W okresie międzywojennym na pewno istniał cech szewski i rzeźniczy oraz tkacki. Po 1945 r. cechy połączono w jedną organizację - cech rzemieślniczy. Ostatnia księga cechu datowana jest na rok 1949. Większość akt dot. działalności cechu tkackiego - nastarsza księga cechowa pochodzi z 1837 r. W księdze cechu szewskiego z 1830 r. znajduje się zapis kontraktu kupna domu. Po kilku cechach nie zachowały się żadne materiały. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/12/0/1/1 Protokoły z zebrań Zarządu Cechu Rzemieślników w Bełchatowie 1946-1948 0
48/12/0/1/2 Dziennik Główna Cechu Rzemieślniczego w Bełchatowie 1947-1948 0
48/12/0/2/3 Księga czeladników Cechu Rzeźników w Bełchatowie 1921-1928 0
48/12/0/2/4 Księga uczniów Cechu Rzeźników w Bełchatowie 1921-1937 0
48/12/0/3/5 Kontrakt kupna domu z placem i ogrodem zawarty pomiędzy cechmistrzem kunsztu szewskiego w Bełchatowie A. Rybińskim a właścicielem miastam Kaczkowskim 1830 0
48/12/0/3/6 Księga protokołów Cechu Szewskiego w Bełchatowie 1920-1927 0
48/12/0/4/7 Lista majstrów Cechu Tkackiego - płócienników w Bełchatowie 1837-1851 0
48/12/0/4/8 Księga protokołów Zgromadzenia Płócienników w Bełchatowie 1837-1896 0
48/12/0/4/9 Książka do zapisywania Majstrów i Gotowizny Urzędu Starszych Zgromadzenia Tkackiego w Mieście Bełchatowie 1839-1851 0
48/12/0/4/10 Księga rachunkowa Nr 2 Cechu Tkaczy w Bełchatowie 1846-1904 0
48/12/0/4/11 Księga zapisu uczniów Cechu Tkackiego w Bełchatowie 1848-1895 0
48/12/0/4/12 Lista majstrów Cechu Tkackiego w Bełchatowie 1860-1879 0
48/12/0/4/13 Księga przychodów i rozchodów Cechu Tkackiego w Bełchatowie 1872-1892 0
48/12/0/4/14 Książka do zapisywania uczniów Cechu Tkackiego 1898-1904 0
48/12/0/4/15 Księga kasowa Urzędu Starszego tkackiego rzemiosła w osadzie Bełchatów rozpoczęta w 1904 roku 1904-1910 0
1 2

Amount of archival material

18

18

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.