Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Elektrownia "Bełchatów" w budowie w Rogowcu

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1975-1988 [1991]
- brak danych - 1975 - 1991
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - energetyka polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Podstawą prawną utworzenia Elektrowni była Uchwała nr 14/75 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1975 roku w sprawie budowy Zespołu Górniczo - Elektrycznego Bełchatów. Następnie na podstawie Zarządzenia Nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Energetyki z dnia 30 stycznia 1975 roku w sprawie zakładów wchodzących w skład przesiębiorstwa państwowego "Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego" w Warszawie z dniem 1 stycznia 1975 roku powołano zakład pod nazwą "Zespół Elektrowni Bełchatów w budowie" wchodzacy w skład przedsiębiorstwa państwowego "Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego", z Zarządzeniem nr 7 z dnia 17 lutego 1975 r. zmieniono nazwę zakładu na "Elektrownia Bełchatów w budowie" w Rogowcu. W opraciu o Zarządzenie Nr 2/org Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 29 kwietnia 1976 roku w sprawie zmiany porządkowania niektórych przedsiębiorstw nadzorowanych przez byłego Ministra Górnictwa i Energetyki z dniem 1 kwietnia 1976 roku Zjednoczenie Przemysłu Wegla Brunatnego i Elektrowni przejmuje od "Zakładów Energetycznych w budowie" w Rogowcu według stanu ustalonego bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 1976 roku. Z dniem 1 lipca 1982 roku "Elektrownia Bełchatów w budowie" weszła powtórnie w skład "Zakładów Energetycznych Okręgu Centralnego" jako jednostka organizacyjna na pełnym wewnętrznym rozrachunku. Na podstawie Zarządzenia Nr 2/Org Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 lutego 1985 roku w sprawie zmiany nazw zakładów energrtycznych okręgów przesiębiorstwo państwowe "Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego" zmieniło nazwę na "Centralny Okręg Energetyczny". Postanowieniem Sądu dla Warszawy Pragi z dnia 5 marca 1988 roku wykreślono w zapisie "Elektorownia Bełchatów w budowie" słowo " w budowie".
Centralny Okręg Energetyczny na mocy zarządzenia nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 roku w sprawie podziału niektórych przedsiębiorstw zgrupowanych we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego z dniem 31 grudnia 1988 roku uległ podziałowi. W wyniku podziału, na podstawie zarządzenia Nr 17/ORG/89 Ministra Przemysłu z dnia 16 stycznia 1989 roku z dniem 1 stycznia 1989 roku utworzono przedsiębiorstwo pod nazwa "Elektrownia Bełchatów" w Rogowcu.
Protokoly posiedzeń Kolegium Przedsiębiorstwa, sprawozdania z wycieczek krajowych i zagranicznych, zarządzenia i polecenia służbowe dyrektora, dokumentacja współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi, z organami władzy i organizacji terenowych, z organizacjami społeczno - politycznymi, z zagranicą - brak danych -

Amount of archival material

106

0

0

2.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.