Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Wójta gminy Wolbórz

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1810-1864 [1876]
- brak danych - 1810 - 1876
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gmina dominialna powstała na mocy dekretu Księcia Warszawskiego Fryderyka Augusta z 1809 r. Najniższa jednostka administracyjna utożsamiana pod względem prawnym z gminą miejską. Na czele gminy stał wójt mianowany na wniosek prefekta przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Wójt podawał do publicznej wiadomości zarządzenia władz zwierzchnich, zarządzał majątkiem gminnym, nadzorował pobór podatków, dbał o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Gmina dominialna została zniesiona na mocy ukazu z 1864 r. Akta geodezyjne, ubezpieczenia od ognia, statystyka, podatki i czynsze, księgi ludności stałej - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/36/0/-/1 Rejestry pomiarów wsi Gazomia, Żywocin, Komorniki oraz Folwarku Bogusławickiego 1810-1872 0
48/36/0/-/2 Akta Wójta Gminy Ekonomii Wolbórz w przedmiocie parafii Ewangelickiej 1820-1875 0
48/36/0/-/3 Wykazy ubezpieczeń wsi Wola Moszczenicka w Dobrach Rękoraj 1823-1869 0
48/36/0/-/4 Akta Ekonomii Rądowej Wolbórz tyczącej się Przysięgi Homagialnej 1831-1869 0
48/36/0/-/6 Akta dzierżawy Karczmy Gołubki 1837-1849 0
48/36/0/-/7 [Księga ludności stałej] wieś Komorniki, Żywocin, Folwark Noworybie, Gazomia, Proszenie 1845-1860 174
48/36/0/-/8 Księga ludności Gminy Ekonomii Wolbórz wsi Bogusławice, Wójtostwo Wolborskie, Brudaki, Świątniki, Młynary, Kuznocin, Psary, Polichno, Żarnowice, Krzykowice 1845-1854 257
48/36/0/-/9 Akty tyczące się spisu Ognisk Gminy Ekonomii Wolbórz 1849-1859 0
48/36/0/-/10 Akta tyczące się sprawy Granicznych Ekonomii Wolbórz 1849-1875 0
48/36/0/-/11 Akta Ekonomii Rządowej Wolbórz tyczące się Pogorzeli Lasów i owadów takowy niszczący 1849-1871 0
48/36/0/-/12 Wyciąg z ksiąg ludności mężczyzn od 15 roku życia do włącznie 35 lat liczących Gminy Ekonomii Wolbórz 1850r. 1850 0
48/36/0/-/13 Akta Wójta Gminy Ekonomii Wolbórz tyczące się administrowania Gminy i Organizacji tejże 1853-1870 0
48/36/0/-/14 [Akta Wójta Gminy Wolbórz dotyczące Sądu Policji Poprawczej w Piotrkowie] 1853-1870 0
48/36/0/-/15 Akt Wójta Gminy Ekonomii Wolbórz tyczące się Statystyki 1859-1869 0
48/36/0/-/16 [Akta w sprawie kontraktów czynszów dzierżawczych i licytacji gruntów] 1863-1874 0
1 2 3

Amount of archival material

37

37

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -