Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Drobnej Własności Rolnej w Piotrkowie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1932-1942
- brak danych - 1932 - 1942
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powołany do życia rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 23.08.1932 r. Działał przy Powiatowym Związku Komunalnym w Piotrkowie. Przewodniczącego i skład mianował Prezes Sądu Okręgowego spośród kandydatów przedstawionych przez Wydział Powiatowy. Do kompetencji urzędu należało orzecznictwo w sprawie kredytowania i zadłużenia drobnej (do 50 ha) własności rolnej. Zawiera jednostkowe akta spraw rozpatrywanych przez Urząd, sprawozdania statystyczne, okólniki i zarządzenia, korespondencję z innymi instytucjami. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
48/4/0/-/1 Akta w sprawie Laskowej Walerii przeciwko Wolnickiemu Janowi, Pełce Mikołajowi i Durskiemu Zygmuntowi 1932 0
48/4/0/-/2 Akta w sprawie Gątkowskiego Franciszka zamieszkałego w Piwakach gmina Ręczno przeciwko Jańcowi Antoniemu zamieszkałemu w Piwakach gmina Ręczno 1932 0
48/4/0/-/3 Akta w sprawie Zuzańskiego Stanisława zamieszkałego w Moszczenicy gmina Bogusławice przeciwko Nowakowi Stanisławowi zamieszkałemu w Moszczenicy 1932 0
48/4/0/-/4 Akta w sprawie Władysława i Apolonii małżonków Staniaszków przeciwkoWalentemu Słowickiemu 1932 0
48/4/0/-/5 Akta w sprawie Wegrzynowskiego Stanisława przeciwko Sołjanowi Aleksandrowi 1932 0
48/4/0/-/6 Akta w sprawie Kowalczyka Antoniego przeciwko Drozdkowi Janowi, Podleckiemu Janowi, Węglewskiemu Stanisławowi 1932 0
48/4/0/-/7 Akta w sprawie Szymańskiego Jana przeciwko Lewandowskiemu Bronisławowi 1932 0
48/4/0/-/8 Akta w sprawie Łyszkowskiej Celiny i Brauna Piotra przeciwko Hofferowi Janowi 1932 0
48/4/0/-/9 Akta w sprawie Wachuly Franciszka przeciwko Michalakowej Józefie 1932 0
48/4/0/-/10 Akta w sprawie Michalaka Józefa przeciwko Kuczkoskiemu Antoniemu 1932 0
48/4/0/-/11 Akta w sprawie Chyckiego Stanisława przeciwko Łągwie Walerii, Smaartowi Wojciechowi, Tomie Ludwikowi 1932 0
48/4/0/-/12 Akta w sprawie Misiaka Walentego przeciwko Antosiakowi Kazimierzowi 1932 0
48/4/0/-/13 Akta w sprawie Rolna Rudolfa przeciwko Czernikowi Janowi 1932 0
48/4/0/-/14 Akta w sprawie Piłata Stanisława przeciwko Domagale Marii 1932 0
48/4/0/-/15 Akta w sprawie Władysława Lauksa przeciwko Mariannie Kowalskiej 1932 0
1 2 3 4 ... 96 97 98 99 100 ... 193 194 195 196

Amount of archival material

2932

2932

0

8.00

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.