Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulmierzycach

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1954-1972
- brak danych - 1954 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gromadzkie rady narodowe zostały powołane na mocy Ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W miejsce dotychczasowych gmin utworzono nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Organami władzy państwowej w gromadach zostały gromadzkie rady narodowe wybierane na okres 3 lat, a od 1958 roku na czteroletnią kadencję. Organem wykonawczym i zarządzającym gromadzkimi radami narodowymi było prezydium.
Gromadzka Rada Narodowa w Sulmierzycach została utworzona na mocy Uchwały nr 36/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 roku w sprawie podziału na nowe gromady powiatu radomszczańskiego. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Sulmierzyce, Sulmierzyce kol., Kodrań, Eligiów, Nowa Wieś, Kuźnica i Dąbrówka – z gminy Sulmierzyce.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku w sprawie utworzenia powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego i poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz zmian granic województw poznańskiego i łódzkiego od 1 stycznia 1956 roku gromadę Sulmierzyce włączono do powiatu pajęczańskiego.
Z dniem 31 grudnia 1959 roku została zlikwidowana gromada Chorzenice a jej obszar włączono do gromady Sulmierzyce.
Gromadzka Rada Narodowa w Sulmierzycach została zniesiona na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.
W zespole zachowały się protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulmierzycach z lat 1956-1971 wraz z uchwałami, protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972 wraz z uchwałami. Zachowały się akta: Komisji Budownictwa i Urządzeń Gromadzkich, Komisji Finansowo - Budżetowej, Komisji Mandatowej, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności.
W zespole znajdują się ponadto akta dotyczące działalności organów kolegialnych, protokoły z zebrań wiejskich i narad sołtysów, protokoły z posiedzeń Zespołu Rolnego. W skład zespołu wchodzą również protokoły z kontroli zewnętrznych wraz z zaleceniami pokontrolnymi, roczne i wieloletnie plany gospodarcze i wiejskie programy rozwoju rolnictwa, sprawozdania statystyczne, podatkowe i gospodarcze, sprawozdania z obowiązkowych dostaw. Informacji o finansach gromady dostarczają budżety z lat 1955-1972 oraz sprawozdania z ich wykonania. Z uwagi na wcześniejsze zarchiwizowanie pozostawiono w zespole protokoły z posiedzeń Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu oraz akta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy i Sulmierzycach. Zespół uzupełniono o wykazy nieruchości pożydowskich i poniemieckich
- brak danych -

Amount of archival material

111

111

0

1.81

1.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.