Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Previous archive Next archive
3701.23 4300.0
508.0 15
7143 5100

DYREKTOR: dr Tomasz Matuszak

ZASTĘPCA DYREKTORA: mgr Krzysztof Łapiński

Stanowisko ds. Administracyjno-Kadrowych
Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Kancelaryjnej
Główny Księgowy: mgr Agnieszka Stępień

ODDZIAŁ I – OPRACOWANIA I ZABEZPIECZENIA ZASOBU
Kierownik: mgr Krzysztof Łapiński

ODDZIAŁ II – EWIDENCJI, INFORMACJI, UDOSTĘPNIANIA I POPULARYZACJI
Kierownik: dr Aleksy Piasta
Pracownia Naukowa
Biblioteka
Stanowisko ds. Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania
Stanowisko ds. Edukacji i Popularyzacji

ODDZIAŁ III – KSZTAŁTOWANIA NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO
Kierownik: dr Piotr Głowacki

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Kierownik: dr Andrzej Wróbel

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zostało powołane na mocy reskryptu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej instytucji w ramach polskiej sieci archiwalnej pochodzą ze stycznia 1919 r. Pierwszym jego kierownikiem mianowany został Wacław Gizbert Studnicki. Po W. Studnickim kierownictwo Archiwum objął przybyły na przełomie marca i kwietnia ze Lwowa dr Adam Próchnik.
Dzięki staraniom następcy Próchnika - Ignacego Świątkowskiego, Archiwum znalazło w 1939 r. siedzibę w budynku Sądu Okręgowego przy ulicy Toruńskiej 4, gdzie funkcjonuje do dziś. Składa się z obszernego magazynu A oraz magazynu B, pracowni naukowej z biblioteką oraz pomieszczeń administracyjnych. Od 2006 roku dyrektorem Archiwum jest dr Tomasz Matuszak.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
48/1/0 Starostwo Powiatowe Piotrkowskie [1915] 1919-1939 50404
48/2/0 Wydział Powiatowy w Piotrkowie 1917-1950 [1953] 0
48/3/0 Inspektorat Szkolny w Piotrkowie 1917-1950 0
48/4/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Drobnej Własności Rolnej w Piotrkowie 1932-1942 0
48/5/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Piotrkowie 1912-1949 0
48/6/0 vacat - Urząd Zatrudnienia w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim - akta wybrakowano przed 1980 rokiem 0
48/7/0 Nadleśnictwo Piotrków w Meszczach 1917-1948 0
48/8/0 Akta miasta Bełchatowa [1903] 1925-1944 3194
48/9/0 Akta miasta Piotrkowa 1721-1945 9460
48/10/0 Akta miasta Rozprzy 1805-1869 [1875] 0
48/11/0 Akta miasta Wolborza 1808-1869 [1876] 308
48/12/0 Cechy Bełchatowa - zbiór szczątków zespołów 1830-1949 0
48/12/1 Cech Rzemieślników 1946-1948 0
48/12/2 Cech Rzeźników 1921-1937 0
48/12/3 Cech Szewców 1830-1927 0
48/12/4 Cech Tkaczy 1837-1949 0
48/12/5 Cech Kowali 1918-1937 0
48/13/0 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1948 0
48/14/0 Cechy miasta Piotrkowa - zbiór szczątków zespołów 1550-1955 11
48/14/1 Cech Cieśli 1896-1927 0
48/14/2 Cech Felczerów 1862-1919 0
48/14/3 Cech Fryzjerów 1917-1949 0
48/14/4 Cech Kominiarzy 1846-1909 0
48/14/5 Cech Kowali 1907-1949 0
48/14/6 Cech Krawców 1891-1949 0
48/14/7 Cech Młynarzy 1906-1938 0
48/14/8 Cechy Murarzy 1908-1949 0
48/14/9 Cech Piekarzy 1820-1950 0
48/14/10 Cech Rzemiosł Spożywczych 1950 0
48/14/11 Cech Rzeźników 1550-1949 0
48/14/12 Cech Siodlarzy 1866-1927 0
48/14/13 Cech Stolarzy 1818-1949 0
48/14/14 Cech Szewców 1719-1949 0
48/14/15 Cech Szynkowny 1730-1894 0
48/14/16 Cech Ślusarzy 1879-1955 0
48/15/0 Cechy Wolborza - zbiór szczątków zespołów 1802-1937 0
48/15/1 Akta cechu szynkownego 1802-1928 0
48/15/2 Akta cechu Ciesielskiego 1918-1927 0
48/15/3 Akta cechu Kołodziejskiego 1900-1927 0
48/15/4 Akta cechu Kowalskiego 1889-1937 0
48/15/5 Akta cechu stolarskiego 1901-1927 0
48/15/6 Akta cechu ślusarskiego 1899-1927 0
48/15/7 Akta cechu stelmachów 1889 0
48/16/0 Gminna Rada Narodowa w Bełchatówku 1945-1954 0
48/17/0 Gminna Rada Narodowa w Bujnach Szlacheckich 1945-1954 0
48/18/0 Gminna Rada Narodowa w Chabielicach 1945-1953 0
48/19/0 Gminna Rada Narodowa w Goleszach 1945-1953 0
48/20/0 Akta gminy Gorzkowice 1866-1954 5141
48/21/0 Gminna Rada Narodowa w Grabicy 1945-1954 0
48/22/0 Gminna Rada Narodowa w Łękawie z siedzibą w Grocholicach 1945-1954 0
48/23/0 Akta gminy Kamieńsk 1859-1945 3022
48/24/0 Gminna Rada Narodowa w Kleszczowie 1945-1954 0
48/25/0 Gminna Rada Narodowa w Klukach 1945-1954 0
48/26/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowie z siedzibą w Siomkach - zespół pod tą samą nazwą jest wpisany pod numerem 677 0
48/27/0 Akta gminy Krzyżanów z siedzibą w Siomkach [1864-1866] 1867-1945 5780
48/28/0 Akta gminy Łęczno [1832] 1864-1945 0
48/29/0 Gminna Rada Narodowa w Parzniewicach 1945-1954 0
48/30/0 Gminna Rada Narodowa w Podolinie z siedzibą w Srocku 1945-1954 0
48/31/0 Akta gminy Ręczno 1865-1945 7984
48/32/0 Akta gminy Rozprza [1833] 1839-1945 8968
48/33/0 Akta gminy Szydłów 1866-1945 6268
48/34/0 Akta gminy Uszczyn z siedzibą w Poniatowie [1845] 1853-1945 5349
48/35/0 Gminna Rada Narodowa w Wadlewie 1945-1954 0
48/36/0 Akta Wójta gminy Wolbórz 1810-1864 [1876] 4101
48/37/0 Akta gminy Woźniki 1906-1945 3461
48/38/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu piotrkowskiego 1954-1958 0
48/39/0 Zjazd Sędziów Pokoju Pierwszego Okręgu Piotrkowskiej Guberni 1876-1914 0
48/40/0 Sąd Pokoju w Piotrkowie 1918-1926 0
48/41/0 Sąd Pokoju powiatu piotrkowskiego [1795] 1808-1875 [1889] 0
48/42/0 Sąd Pokoju w Rozprzy 1916-1921 0
48/43/0 Sąd Pokoju w Sulejowie [1914] 1916-1923 0
48/44/0 Sąd Pokoju w Wolborzu [1915] 1916-1921 0
48/45/0 Sąd Pokoju w Kamocinie [1914] 1916-1921 0
48/46/0 vacat - Akta Komorników przy Sądzie Grodzkim w Piotrkowie - przesunięto do zespołu nr 854 Sąd Grodzki w Piotrkowie 0
48/47/0 Kancelaria notariusza Bronisława Cedrowskiego w Piotrkowie 1891-1925 0
48/48/0 Kancelaria notariusza Floriana Dąbrowskiego w Piotrkowie 1882-1906 0
48/49/0 Kancelaria notariusza Kazimierza Eberta w Piotrkowie 1882-1885 0
48/50/0 Kancelaria notariusza Karola Filipskiego w Piotrkowie 1883-1904 0
48/51/0 Kancelaria notariusza Hipolita Giegórzyńskiego w Piotrkowie 1882-1889 0
48/52/0 Kancelaria notariusza Hipolita Glazera w Piotrkowie 1875-1898 0
48/53/0 Kancelaria notariusza Piotra Gogolewskiego w Piotrkowie 1876-1910 0
48/54/0 Kancelaria notariusza Józefa Grabowskiego w Piotrkowie 1883-1887 0
48/55/0 Kancelaria notariusza Adolfa Heinricha w Piotrkowie 1882-1891 0
48/56/0 Kancelaria notariusza Faustyna Kowalskiego w Piotrkowie 1848-1876 0
48/57/0 Kancelaria notariusza Stanisława Kurzelewskiego w Piotrkowie 1885-1900 0
48/58/0 Kancelaria notariusza Stanisława Markowskiego w Piotrkowie 1838-1853 0
48/59/0 Kancelaria notariusza Pawła Mierzejewskiego w Piotrkowie 1859-1865 0
48/60/0 Kancelaria notariusza Stanisława Niepokojczyckiego w Piotrkowie 1899-1913 0
48/61/0 Kancelaria notariusza Michała Ordęgi w Piotrkowie 1825-1837 0
48/62/0 Kancelaria notariusza Józefa Sierakowskiego w Piotrkowie 1866-1876 0
48/63/0 Kancelaria notariusza Andrzeja Sikorskiego w Piotrkowie 1872-1875 0
48/64/0 Kancelaria notariusza Wilhelma Standke w Piotrkowie 1823-1826 0
48/65/0 Kancelaria notariusza Celestyna Stokowskiego w Piotrkowie 1854-1859 0
48/66/0 Kancelaria notariusza Pawła Zaleskiego w Piotrkowie 1807-1825 0
48/67/0 Kancelaria notariusza Aleksandra Żakowskiego w Piotrkowie 1876-1887 0
48/68/0 Kancelaria notariusza Józefa Żyźniewskiego w Piotrkowie 1889-1900 0
48/69/0 Kancelaria notariusza Pawła Dębskiego w Piotrkowie 1827-1848 0
48/70/0 Kancelaria notariusza Józefa Rojka w Piotrkowie 1874-1876 0
48/71/0 Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie 1886-1950 0
48/72/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1975 0
1 2 3 ... 14 15
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.