Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Previous archive Next archive
3701.23 4300.0
508.0 15
7143 5100

DYREKTOR: dr Tomasz Matuszak

ZASTĘPCA DYREKTORA: mgr Krzysztof Łapiński

Stanowisko ds. Administracyjno-Kadrowych
Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Kancelaryjnej
Główny Księgowy: mgr Agnieszka Stępień

ODDZIAŁ I – OPRACOWANIA I ZABEZPIECZENIA ZASOBU
Kierownik: mgr Krzysztof Łapiński

ODDZIAŁ II – EWIDENCJI, INFORMACJI, UDOSTĘPNIANIA I POPULARYZACJI
Kierownik: dr Aleksy Piasta
Pracownia Naukowa
Biblioteka
Stanowisko ds. Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania
Stanowisko ds. Edukacji i Popularyzacji

ODDZIAŁ III – KSZTAŁTOWANIA NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO
Kierownik: dr Piotr Głowacki

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Kierownik: dr Andrzej Wróbel

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zostało powołane na mocy reskryptu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej instytucji w ramach polskiej sieci archiwalnej pochodzą ze stycznia 1919 r. Pierwszym jego kierownikiem mianowany został Wacław Gizbert Studnicki. Po W. Studnickim kierownictwo Archiwum objął przybyły na przełomie marca i kwietnia ze Lwowa dr Adam Próchnik.
Dzięki staraniom następcy Próchnika - Ignacego Świątkowskiego, Archiwum znalazło w 1939 r. siedzibę w budynku Sądu Okręgowego przy ulicy Toruńskiej 4, gdzie funkcjonuje do dziś. Składa się z obszernego magazynu A oraz magazynu B, pracowni naukowej z biblioteką oraz pomieszczeń administracyjnych. Od 2006 roku dyrektorem Archiwum jest dr Tomasz Matuszak.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
48/144/0 vacat - Kasa Kredytowa Właścicieli Nieruchomości w Piotrkowie - akta zostały całkowicie zniszczone w 1974 podczas zalania magazynu B 0
48/341/0 vacat - Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Tuszynie - przekazane do Archiwum Państwowego w Łodzi w 2000 roku 0
48/673/0 vacat - Akta Wydziału Hipotecznego przy Sądzie Okręgu Radomszczańskiego - przesunięto do zespołu nr 378 Hipoteka powiatu radomszczańskiego 0
48/344/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy baptystów w Tuszynie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi w 2000 roku 0
48/670/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Radomsku - włączono do zespołu nr 194 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Radomsku 0
48/814/0 vacat - Ogrodnik Miejski w Piotrkowie Trybunalskim-plany techniczne - przesunięto do zespołu nr 9 Akta miasta Piotrkowa 0
48/848/0 vacat - Komornik Sądu przy Zjeździe Sędziów Pokoju Gubernii Piotrkowskiej I Okręgu - przesunięto do zespołu nr 39 0
48/202/0 vacat - prezydia gromadzkich rad narodowych powiatu piotrkowskiego - zbiór szczątków zespołów -rozbito na zespoły 711-753, 760-783 0
48/835/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Przerębie powiat radomszański - włączony do zespołu nr 120 Akta gminy Przerąb 0
48/145/0 vacat - Młyn Nyss i spółka w Piotrkowie - akta zostały całkowicie zniszczone podczas zalania magazynu B w 1974 roku 0
48/205/0 vacat - Urząd Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim - dołączono do zespołu 201 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim 0
48/944/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzemienicy - w ramach scalania zespołu przekazano do Oddziału Zamiejscowego w Tomaszowie Mazowieckim 0
48/186/0 vacat - Sądy pokoju 1 - 6 okręgów powiatu radomszczańskiego - zbiór został podzielony na odrębne zespoły - 800,802-805 0
48/831/14 Vacat - Akta Wójta Gminy Rękoraj - przesunięcie nr 178 do zespołu nr 1302 w dn. 30.06.2014 roku 0
48/197/0 vacat - Posterunek Policji Państwowej w Woli Kamockiej - akta przeniesiono do zespołu 467 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Piotrkowie 0
1 2 3 4 5 ... 95 96
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.