Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Previous archive Next archive
3701.23 4300.0
508.0 15
7143 5100

DYREKTOR: dr Tomasz Matuszak

ZASTĘPCA DYREKTORA: mgr Krzysztof Łapiński

Stanowisko ds. Administracyjno-Kadrowych
Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Kancelaryjnej
Główny Księgowy: mgr Agnieszka Stępień

ODDZIAŁ I – OPRACOWANIA I ZABEZPIECZENIA ZASOBU
Kierownik: mgr Krzysztof Łapiński

ODDZIAŁ II – EWIDENCJI, INFORMACJI, UDOSTĘPNIANIA I POPULARYZACJI
Kierownik: dr Aleksy Piasta
Pracownia Naukowa
Biblioteka
Stanowisko ds. Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania
Stanowisko ds. Edukacji i Popularyzacji

ODDZIAŁ III – KSZTAŁTOWANIA NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO
Kierownik: dr Piotr Głowacki

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Kierownik: dr Andrzej Wróbel

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zostało powołane na mocy reskryptu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej instytucji w ramach polskiej sieci archiwalnej pochodzą ze stycznia 1919 r. Pierwszym jego kierownikiem mianowany został Wacław Gizbert Studnicki. Po W. Studnickim kierownictwo Archiwum objął przybyły na przełomie marca i kwietnia ze Lwowa dr Adam Próchnik.
Dzięki staraniom następcy Próchnika - Ignacego Świątkowskiego, Archiwum znalazło w 1939 r. siedzibę w budynku Sądu Okręgowego przy ulicy Toruńskiej 4, gdzie funkcjonuje do dziś. Składa się z obszernego magazynu A oraz magazynu B, pracowni naukowej z biblioteką oraz pomieszczeń administracyjnych. Od 2006 roku dyrektorem Archiwum jest dr Tomasz Matuszak.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
48/564/0 vacat - PZPR Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Tomaszowie Mazowieckim - przeniesione do zespołu numer 393 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piotrkowie Trybunalskim 0
48/430/0 vacat - Piotrkowska Spółdzielnia Mleczarska - przeniesiono do zespołu numer 403 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Piotrkowie Trybunalskim 0
48/655/0 vacat - Podstawowe organizacje partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie piotrkowskim - przeniesiono do zespołów 1006-1114 0
48/561/0 vacat - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Bełchatowie - przeniesiono do zespołu 393 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piotrkowie Trybunalskim 0
48/197/0 vacat - Posterunek Policji Państwowej w Woli Kamockiej - akta przeniesiono do zespołu 467 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Piotrkowie 0
48/670/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Radomsku - włączono do zespołu nr 194 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Radomsku 0
48/1154/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełchatowie - przesunieto do zespołu nr 718 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzelowie 0
48/727/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pożdżenicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0
48/1221/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skotnikach - przkazano do Oddziału Zamiejscowego w Tomaszowie Maz 0
48/728/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walewicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0
48/710/0 vacat - Sąd Okręgowy w Piotrkowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0
48/671/0 vacat - Sądy gminne poszczególnych rewirów powiatu radomszczańskiego - podzielono na sądy - 806 Gminny Sąd 2 Rewiru Powiatu Radomszczańskiego; 807 Gminny Sąd 3 Rewiru Powiatu Radomszczańskiego; 808 Gminny Sąd 4 Rewiru Powiatu Radomszczańskiego; 839 Gminny Sąd 5 Rewiru Powiatu Radomszczańskiego; 840 Gminny Sąd 6 Rewiru Powiatu Radomszczańskiego; 841 Gminny Sąd 7 Rewiru Powiatu Radomszczańskiego 0
48/186/0 vacat - Sądy pokoju 1 - 6 okręgów powiatu radomszczańskiego - zbiór został podzielony na odrębne zespoły - 800,802-805 0
48/205/0 vacat - Urząd Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim - dołączono do zespołu 201 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim 0
48/6/0 vacat - Urząd Zatrudnienia w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim - akta wybrakowano przed 1980 rokiem 0
1 ... 93 94 95 96
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.